aw technological and social innovation for mental health

Technological and Social Innovation for Mental Health

Binnen de Academische Werkplaats Technological and Social Innovation for Mental Health’ van Tranzo wordt in co-creatie met de praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van technologische en sociale innovati.

Interuniversitaire samenwerken

De Academische Werkplaats ‘Technological and Social Innovation for Mental Health’ is een langdurige, structurele interuniversitaire samenwerking. Met deze samenwerking ambieren partijen een inhoudelijke verdiepingsslag te maken die verbinding maakt tussen praktijk (GGzE) en wetenschap (Center H&T, TU/e en Tranzo, TiU), en tussen technologische innovatie (Center H&T, TU/e) en sociale innovatie (Tranzo, TiU).

Innovatief vermogen in de (geestelijke) gezondheidszorg schiet te kort in een wereld van  veranderende maatschappelijke verhoudingen, klantvragen en de veelvoud aan technologische ontwikkelingen. GGzE, TU/e (Center for Humans and Technology) en Tilburg University (Tranzo) herkennen het enorme potentieel dat sociale en technologische innovaties kunnen brengen in de zorg en (zelf) ondersteuning rondom mentale gezondheid. Zij willen hun samenwerking op bestuurlijk en strategisch niveau bestendigen in een interuniversitaire onderzoeks- en kennisinfrastructuur  waarin praktijk en wetenschap samen komen. Samen hopen zij meetbare en voelbare stappen te zetten om kwaliteit van leven te verhogen voor de vele mensen die kampen met problemen ten aanzien van hun mentale gezondheid.

Met deze Academische Werkplaats worden de opgebouwde contacten en lopende onderzoeks- en innovatieprojecten versterkt en structureel verankerd in de onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de partnerorganisaties.

Onze focus:

  • Transitie in de mentale gezondheidszorg
  • Gezonde omgeving
  • Gepersonaliseerde mentale gezondheid

Volg ons ook op LinkedIn  

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze: - Symposia - Zorgsalons - Promoties en oraties