aw technological and social innovation for mental health

Technological and Social Innovation for Mental Health

Binnen de Academische Werkplaats Technological and Social Innovation for Mental Health’ van Tranzo wordt in co-creatie met de praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van technologische en sociale innovatie.

Interuniversitaire samenwerken

De Academische Werkplaats ‘Technological and Social Innovation for Mental Health’ is een langdurige, structurele interuniversitaire samenwerking. Met deze samenwerking ambieren partijen een inhoudelijke verdiepingsslag te maken die verbinding maakt tussen praktijk (GGzE) en wetenschap (Center H&T, TU/e en Tranzo, TiU), en tussen technologische innovatie (Center H&T, TU/e) en sociale innovatie (Tranzo, TiU).

Innovatief vermogen in de (geestelijke) gezondheidszorg schiet te kort in een wereld van  veranderende maatschappelijke verhoudingen, klantvragen en de veelvoud aan technologische ontwikkelingen. GGzE, TU/e (Center for Humans and Technology) en Tilburg University (Tranzo) herkennen het enorme potentieel dat sociale en technologische innovaties kunnen brengen in de zorg en (zelf) ondersteuning rondom mentale gezondheid. Zij willen hun samenwerking op bestuurlijk en strategisch niveau bestendigen in een interuniversitaire onderzoeks- en kennisinfrastructuur  waarin praktijk en wetenschap samen komen. Samen hopen zij meetbare en voelbare stappen te zetten om kwaliteit van leven te verhogen voor de vele mensen die kampen met problemen ten aanzien van hun mentale gezondheid.

Met deze Academische Werkplaats worden de opgebouwde contacten en lopende onderzoeks- en innovatieprojecten versterkt en structureel verankerd in de onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de partnerorganisaties.

Onze focus:

  • Transitie in de mentale gezondheidszorg
  • Gezonde omgeving
  • Gepersonaliseerde mentale gezondheid

Leerstoelen

Doel is bij te dragen aan kennis over factoren die het gebruik van technologie door mensen in de zorg voor gezondheid beïnvloeden. Het onderzoeksprogramma richt zich op drie hoofdthema’s: (1) Het gebruikersperspectief bij nieuwe technologische ontwerpen en toepassingen;  (2) Acceptatie en implementatie van bestaande technologie;  (3) Kenmerken van lokale samenwerkingsverbanden waarin zorg en technologie worden verbonden. De leerstoel wordt gevestigd door Fontys Paramedische Hogeschool.

Met deze leerstoel richt Inge Bongers zich sinds 1 april 2023 op het verder onderzoeken van duurzame innovaties die bijdragen aan het behouden en verbeteren van een goede mentale gezondheid. Speciale aandacht gaat uit naar het perspectief, de rol en het samenspel van verschillende stakeholders en de ‘empowerment’ van burgers, cliënten en zorgprofessionals. Daarnaast omvat de leerstoel onderzoek naar diverse (nieuwe) vormen van samenwerking en innovatie, de faciliterende of ontwrichtende rol van digitalisering en de evaluatie van de waarde van het methodologische onderzoek zelf, als het gaat om inzichten op het gebied van mensgericht co-design, co-creatie met meerdere belanghebbenden en actiegericht onderzoek in realtime en in het echte leven.

Deze bijzondere leerstoel richt zich op de wetenschappelijke onderbouwing van de randvoorwaardelijke processen rondom het primaire zorgproces binnen de gezondheidszorg in het algemeen en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in het bijzonder centraal. Meer in het bijzonder richt de leerstoel zich op het ontwikkelen en toepassen van methoden en instrumenten ten behoeve van  processen op het gebied van beleid, organisatie en Informatiemanagement in de zorg. De vestigende instantie is GGzE.

De stip op de horizon van Brigitte haar onderzoek, is een zorgsysteem waarin technologische oplossingen geïntegreerd zijn in het zorgaanbod en in het dagelijks leven van de cliënt met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, en waarin data als vanzelfsprekend worden gebruikt om de zorg te optimaliseren. Zogenaamde gepersonaliseerde en datagedreven zorg waarbinnen het gebruik van technologie gemeengoed is geworden. Academy Het Dorp en Siza zijn de vestigende instanties van deze bijzondere leerstoel.

Volg ons ook op LinkedIn  

Events

Een belangrijke vorm van kennisuitwisseling binnen Tranzo zijn onze: - Symposia - Zorgsalons - Promoties en oraties