Research Tilburg School of Theology

De grammatica van de traditie - onderzoeksprogramma's TST

Religies richten zich op de toekomst van de mensheid en zijn tevens het geheugen ervan. Theologie als wetenschappelijke reflectie is vandaag de dag actueler dan ooit. Na een periode waarin het leek dat in een hedendaagse academische en maatschappelijke context technologie en technische wetenschappen de rol van kunst, wijsbegeerte en ook van theologie naar de achtergrond verdrongen te hebben, heeft de Frans-Amerikaanse criticus, essayist en filosoof George Steiner in zijn Grammars of Creation betoogd dat fundamenteel menselijke vragen rond zin en betekenis een bredere visie vereisen. De natuurwetenschappelijke vraag naar het ‘hoe?’ van de het menselijk bestaan in de wereld vraagt om een aanvullende vraag: ‘waartoe?’ Op dit punt komt de aandacht voor levensbeschouwing weer aan het licht als waardevol.

De twee onderzoekprogramma’s van de Tilburg School of Catholic Theology (TST) dragen elk op hun eigen manier en vanuit een multidisciplinaire aanpak bij aan de verbreding waartoe Steiner opriep. Ze onderzoeken hoe religieuze tradities in het verleden functioneerden en het heden vormgaven en -geven. Traditie vormt dé sleutel om de dynamiek te vatten van overdracht van kennis, van praktijken en rituelen, een dynamiek die bepalend is voor de menselijke omgang met identiteitsvragen en met de wereld van vandaag. De grote vragen van vandaag vragen behalve om technisch vernuft ook om existentiële verdieping, waarbij vernieuwing van het heden door een dynamische omgang met het verleden voorop staat.  Het onderzoek van de TST heeft oog voor die dynamiek.

De TST kent twee onderzoeksprogramma’s. In het onderzoeksprogramma ‘Teaching and Tradition kijken Bijbelwetenschappers, historici, filosofen, theologen en pedagogen hoe in het verleden strategieën gebruikt zijn om tradities door te geven. In ‘Een altaar voor een onbekende God? De veranderende plaats van het katholicisme in de laatmoderne context’ analyseren praktische en systematische theologen, sociologen en onderwijskundigen, liturgisten en historici, de wijze waarop de traditie in een laatmoderne tijd sporen nalaat in de meest uiteenlopende gebieden van de moderne samenleving.

Vice-decaan Onderzoek