Research Tilburg School of Theology

Onderzoeksprogramma's Tilburg School of Catholic Theology

De twee onderzoeksprogramma’s van de TST richten zich op transformatie-processen in de meest brede zin van het woord. 

  • In het eerste onderzoeksprogramma, Initatie en mystagogie in de christelijketraditie, worden de facetten en aspecten van de transformatieprocessen bestudeerd, die zich in een individu voltrekken als deze zich wil inscharen in de interpretatie- en communicatiegemeenschappen, die de kerk is. Hier wordt vanuit de theologische disciplines ingegaan op de betekenis van initiatie en mystagogie in de christelijke traditie, op de rol die aan rituelen en gezaghebbende teksten in dit initiatie- en transformatieproces wordt toegekend en op de rol van een geloofsgemeenschap hierin. Deze onderzoekslijn concentreert zich dus op de processen waarin christenen zich in alle eeuwen hun geloof en de voor hen specifieke levenswijze eigen maken.
    Programmaleider van dit onderzoeksprogramma is prof. dr. Marcel Poorthuis.
     
  • In het tweede onderzoeksprogramma, De laatmoderne transformatie van religie: decasus van het nieuwe katholicisme, worden de transformatieprocessen bestudeerd die zich in de kerken in het Westen als zodanig voltrokken hebben in de ‘late moderniteit’. Zwaartepunt is de studie naar de transformatie van het katholicisme en de factoren die hieraan ten grondslag liggen. Onderzocht wordt hoe sociaal-maatschappelijke veranderingen in de laatmoderne, seculiere omgeving de hierin geïnstitutionaliseerde religie transformeert, waardoor nieuwe vormen van (katholieke) religiositeit en spiritualiteit en nieuwe vormen van pastorale praktijk ontstaan.
    Programmaleider van dit onderzoeksprogramma is dr. Karim Schelkens.

Daarnaast zijn er twee onderzoekers die onafhankelijk van deze twee onderzoeksprogramma’s hun onderzoek uitvoeren.