Conference with flags

Afscheid Ernst Hirsch Ballin

Datum: Tijd: 10:00 Locatie: Tilburg University: Cobbenhagen building

Op 10 december 2021 zal Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin met emeritaat gaan als universiteitshoogleraar aan Tilburg University. Hij doet dat met het uitspreken van zijn afscheidsrede ‘Vooruitgang in de rechtswetenschap’ op vrijdagmiddag 10 december 2021 om 16.15 uur in de Aula van Tilburg University. Hirsch Ballin heeft in de vele jaren dat hij aan de Tilburg University verbonden is geweest bijzonder grote verdiensten gehad voor de beoefening van het publiekrecht in Nederland en daarbuiten. Mede daarom wordt in het kader van Hirsch Ballins afscheid een staatsrechtelijke tweedaagse in Tilburg georganiseerd.

Donderdag 9 december 2021

Op donderdag 9 december wordt de jaarlijkse staatsrechtconferentie van de Staatsrechtkring georganiseerd door het Departement Public Law & Governance van Tilburg University (inschrijven kan hier). Het thema van de conferentie ‘Rechtsvorming in een hypercomplexe samenleving’ is mede geïnspireerd op het werk van Hirsch Ballin.Na afloop van de staatsrechtconferentie voorziet het avondprogramma op donderdag in een buffet met aansluitend een uitgebreid interview met Hirsch Ballin over zijn werk en leven.

Programma

10.00 – 17:45 Staatsrechtconferentie  
18.00 – 19.30     Buffet  
19.30 – 21.00 Interview Hirsch Ballin
21.00 – 22.00   Afsluitende borrel

Vrijdag 10 december 2021

Op vrijdag 10 december wordt er voorafgaand aan de afscheidsrede een symposium georganiseerd waarbij een drietal hoofdthema´s uit het werk van Hirsch Ballin centraal zullen staan. Hierbij is het uitdrukkelijk niet de bedoeling uitsluitend op zijn werk te reflecteren, maar juist om vooruit te kijken ons de vraag te stellen welke lessen de rechtswetenschap uit het werk van Hirsch Ballin kan trekken voor de toekomst. De drie thema´s die tijdens het symposium zullen worden belicht zijn: 1° de methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek mede in relatie tot mensenrechten en constitutionalisme; 2° de ruimte voor rechtsvorming in een meerlagige rechtsorde en 3° constitutionele verhoudingen en het gebruik van AI en algoritmische besluitvorming. De thema´s zullen worden ingeleid door een drietal sprekers: prof. mr. J.M. Smits (Maastricht University); prof. mr. E. Mak (Universiteit Utrecht) en prof. mr. A.C.M. Meuwese (Universiteit Leiden).  

Programma

10.15 – 10.45 Ontvangst
10.45 – 11.45   ´Methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek´ (prof. J.M. Smits)
11.45 – 13.00   Lunch
13.00 – 14.00 'Rechtsvorming in een meerlagige rechtsorde´ (prof. E. Mak)
14.00 – 14:30     Koffie/thee
14:30 – 15:30

Constitutionele verhoudingen en algoritmische besluitvorming (prof. A.C.M. Meuwese)

15.30 – 15.45   Afsluiting
16.15 – 17.00  Afscheidsrede prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin

Tilburg University volgt de maatregelen van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rond het coronavirus. Het event vindt fysiek plaats als de maatregel dat toelaten; digitaal of hybride indien noodzakelijk.

Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier komt hier binnenkort beschikbaar.