woman with camera

Derdelanders kwetsbaar op arbeidsmarkt EU

Published: 15 maart 2024 Laatst bijgewerkt: 15 maart 2024

Werknemers uit niet-EU landen in de Europese Unie bevinden zich vaak in een afhankelijke en kwetsbare positie, aldus dr. Jan Cremers in een working paper voor het project EURODETACHEMENT. Hij beschrijft daarin hun situatie op de EU-arbeidsmarkt.

In het paper gaat Cremers ook in op de voorwaarden voor toegang tot de arbeidsmarkt voor derdelanders, werkgelegenheid en integratie, het wettelijk kader dat de arbeidsrelatie en de toegang tot sociale zekerheid regelt en welk problemen doen zich voor bij het afdwingen van hun rechten.

Derdelanders die worden aangeworven en direct na binnenkomst worden gedetacheerd naar een ander EU-land, zijn "als zachte was, zeer kneedbaar", aldus Cremers. Ze hebben geen idee waar ze naartoe gaan, wat hun rechten zijn, weten vaak niet wie hun werkgever is en hoelang de detachering zal duren. Ze weten waarschijnlijk niet wat detachering is of aan wie ze zich te richten in geval van overtredingen. 

Dit kan alleen vermeden worden als vanaf het begin van het rekruteringsproces strikte voorwaarden verplicht zijn, aldus Cremers. Het wervingsbeleid zou nationaal en grensoverschrijdend gebaseerd moeten zijn op heldere arbeidsnormen, doeltreffend gereguleerd, gecontroleerd en gehandhaafd. De rechten van alle werknemers moeten worden beschermd en mensenhandel en dwangarbeid voorkomen. 

De dunne lijn tussen de handhaving van de werknemersrechten van derdelanders en de toepassing van een (restrictief) migratiebeleid kan bij schijnconstructies leiden tot een evenwichtsoefening tussen bescherming en uitzetting. In zo’n situatie is het noodzakelijk om handhavingsprocedures en meldingsmechanismen op te zetten die voorrang geven aan de bescherming van derdelanders.

Het rapport is in het Engels en Frans beschikbaar op Euro-Détachement (eurodetachement-travail.eu).