Students walking in the Koopmans building

Over Tilburg Law School

Tilburg Law School is opgericht in 1963 en uitgegroeid tot een Law School met een hoog aanzien in de hele wereld. TLS speelt snel in op nieuwe ontwikkelingen en heeft een sterk sociaal commitment. Er studeren meer dan 4.000 studenten en er zijn ruim 500 medewerkers.

Departementen

De onderwijs- en onderzoekstaken liggen in handen van de departementen.

Bestuur

Faculteitsbestuur

Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Law School en is onder andere belast met de organisatie en coördinatie van het onderwijs en het onderzoek.

De Maatschappelijke Adviesraad adviseert het Faculteitsbestuur over vraagstukken rond de maatschappelijke inbedding van het onderwijs en onderzoek van de Law School.

Geert VervaekeDecaan 
Stéphanie van GulijkVice-decaan onderwijs
Elies van SliedregtVice-decaan onderzoek
Allisha HosliStudentadviseur
Hilco KivitsDirecteur bedrijfsvoering
Evelien van LeeuwenBestuurssecretaris
Femke Abousalama Persoonlijk assistent Decaan

Medezeggenschap

De Faculteitsraad is het belangrijkste medezeggenschapsorgaan binnen Tilburg Law School en bestaat uit zeven studenten en zeven personeelsleden. De decaan treedt op als voorzitter van de Faculteitsraad.

De Faculteitsraad behartigt de visies en de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, beleid en besluitvorming. Op een aantal terreinen heeft de Faculteitsraad instemmings- en adviesrecht.

Evelien van LeeuwenSecretaris Faculteitsraad

Lees meer over de Faculteitsraad (inloggen vereist)

Ongewenst gedrag

Ondervind je ongewenst gedrag binnen TLS? Bespreek dit zo mogelijk met de betrokken persoon. Kom je er samen niet uit, neem dan contact op met je leidinggevende, je HR-adviseur of, als dat onvoldoende oplevert, neem contact op met de TiU vertrouwenspersonen.

Ben je PhD bij TLS dan kun je de volgende vertrouwenspersonen benaderen:

Onderwijs

In de Onderwijsorganisatie wordt decentraal belegd wat decentraal georganiseerd kan worden. In de Onderwijsbestuursorganisatie is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen het Faculteitsbestuur (met name de vice-decaan Onderwijs) aan de ene kant en de onderwijsdirecteuren aan de andere kant. 

Onderwijsdirecteuren

Iedere opleiding heeft een onderwijsdirecteur. Onder leiding van de vice-decaan Onderwijs is deze verantwoordelijk voor de inrichting en kwaliteitszorg van de opleiding, en de samenhang van het programma en de voorlichting.

Opleidingscommissies

Daarnaast zijn er de opleidingscommissies die het Faculteitsbestuur adviseren. De Examencommissie heeft een eigen verantwoordelijkheid op het punt van de examens en alle vormen van toetsing die de Law School kent.

Adviesraden

Law Schools Global League

Tilburg Law School is lid van de Law Schools Global League (LSGL). De LSGL is een samenwerkingsverband tussen verschillende Law Schools die geïnteresseerd zijn in globalisering van het recht en streven naar de integratie van Global Law in onderwijs en onderzoek. De LSGL stimuleert het wetenschappelijk debat en samenwerkingen in onderwijs en onderzoek, met een nadruk op de globalisering van het recht.