Students walking in the Koopmans building

Over Tilburg Law School

Tilburg Law School is opgericht in 1963. Er worden zo'n 3.000 studenten opgeleid. De School telt meer dan 300 medewerkers, waaronder ongeveer 60 hoogleraren, 30 hoofddocenten en 200 docenten en overig wetenschappelijk personeel. Tilburg Law School is gevestigd in het Montesquieu gebouw.

Tilburg Law School is opgericht in 1963. Er worden zo'n 3.000 studenten opgeleid. De School telt meer dan 300 medewerkers, waaronder ongeveer 60 hoogleraren, 30 hoofddocenten en 200 docenten en overig wetenschappelijk personeel. Tilburg Law School is gevestigd in het Montesquieu gebouw.

Departementen en instituten

De onderwijstaken liggen in handen van de departementen. Gezamenlijk met de instituten hebben de departementen ook de verantwoordelijkheid voor de onderzoekstaken.

Bestuur

De Law School Board bestuurt de organisatie. De Law School Council is het belangrijkste medezeggenschapsorgaan binnen de faculteit.

Onderwijs en onderzoek

Daarnaast zijn er nog diverse andere gremia die zich bezighouden met het onderwijs- en onderzoeksbeleid en de uitvoering daarvan. Ook zijn er adviesraden