News and events Tilburg University

Em. prof. mr. Marc Groenhuijsen ontvangt hoogste onderscheiding in vakgebied victimologie

Published: 30 juni 2022 Laatst bijgewerkt: 30 juni 2022

Tijdens het 17e driejaarlijkse International Symposium for Victimology in juni in San Sebastián is aan em. prof. mr. Marc Groenhuijsen de hoogste onderscheiding toegekend in het vakgebied van de victimologie: de Hans van Hentig Award van de World Society of Victimology.

Groenhuijsen ontving de onderscheiding “als erkenning voor zijn uitmuntende wetenschappelijke werk en leiderschap in het bevorderen van de discipline van de victimologie, en het beïnvloeden van de verwezenlijking van de rechten van slachtoffers van misdrijven in het beleid, de wetgeving en de praktijk in eigen land, regionaal en internationaal".

Em. prof. mr. Marc Groenhuijsen (1956) is in 1985 cum laude in Leiden gepromoveerd op een proefschrift omtrent schadevergoeding voor slachtoffers van misdrijven in het strafrecht. Vervolgens is hij van 1987 tot 2021 hoogleraar strafrecht, strafprocesrecht en victimologie geweest in Tilburg. Hij was daar decaan van de juridische faculteit (1992-1995) en van de faculteit sociale wetenschappen (1997-1998). Van 2005 tot 2015 was hij oprichter en eerste directeur van het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT).

Marc Groenhuijsen

Hij was de eerste voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht (2004-2013). Hij was voorzitter van Slachtofferhulp Nederland (1987-1995), voorzitter van Victim Support Europe (1994-2001) en President of the World Society of Victimology (2009-2018). Hij is sinds 1992 raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In 2006 werd hij gekozen als lid van de KNAW en in 2019 als lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW).