News and events Tilburg University

Hoogleraar Frank Hendriks benoemd tot lid Raad voor Openbaar Bestuur

Published: 30 juni 2022 Laatst bijgewerkt: 30 juni 2022

Hoogleraar Comparative Governance Frank Hendriks is per 1 juli 2022 door de Ministerraad benoemd tot lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar. Hendriks volgt prof. Caspar van den Berg op die lid is geworden van de Eerste Kamer en daarom zijn lidmaatschap van de Raad moest opgeven.

Prof. dr. Frank Hendriks (1966) is sinds 2005 hoogleraar vergelijkende bestuurskunde aan Tilburg University. Zijn onderzoek richt zich op de kwaliteit, het functioneren en transformeren van democratisch bestuur. Hij publiceerde recentelijk onder meer over het referendum, het burgerforum en combinaties van instrumenten om het democratisch bestuur te scherpen. Zijn boek Vital Democracy uit 2010 – waarvan een eerdere versie in 2006 in het Nederlands werd uitgegeven als Vitale democratie – geldt inmiddels als een klassieker.

Hendriks: “Vereerd dat ik ben benoemd tot lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, waar komende tijd weer belangrijke thema’s op de agenda staan, onder meer het gezag van de overheid en de relatie met de burger. Het betreft hier een nevenfunctie die perfect aansluit bij mijn werkzaamheden als hoogleraar comparative governance aan Tilburg University, wat mijn hoofdfunctie blijft.”

Frank Hendriks

In 2008 en 2009 was Frank Hendriks enige tijd aan de Raad voor het Openbaar Bestuur verbonden als tijdelijk Raadslid. Als expert werkte hij mee aan het in april 2009 verschenen rapport ‘Democratie vereist partijdigheid’.

De Raad voor het Openbaar Bestuur is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur, en de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Extra aandacht gaat uit naar de beginselen van democratie en rechtsstaat. De ROB beziet het functioneren van de overheid vooral vanuit het perspectief van de burger en het vertrouwen van de burger in de democratie.