woman with camera

Inleiding arbeidsmobiliteit in de EU: waar knelt de regelgeving?

Published: 27 november 2023 Laatst bijgewerkt: 27 november 2023

Belangrijke knelpunten in de regulering van arbeidsmobiliteit binnen de EU zijn dat de bevoegdheden van de nationale nalevingsorganen zich beperken tot de eigen landsgrenzen, hoe op te treden tegen malafide tussenpersonen en hoe brievenbusconstructies effectief aan te pakken. Dat betoogde Jan Cremers in de aftrap van een basiscursus over de materie namens de ELA in Lyon.

Dr. Jan Cremers (Tilburg law School) verzorgde de inleiding van een basiscursus voor arbeidsinspecteurs, medewerkers van sociale zekerheidsinstanties en sociale partners over grensoverschrijdende samenwerking in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving inzake mobiliteit van werknemers. Aan de orde kwamen onder meer het instrumentarium dat geschapen is om transnationaal samen te werken, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de uitwisseling van ervaringen en informatie, de ondersteuning die de Europese Arbeidsautoriteit kan bieden hierbij (ELA, European Labour Authority), gezamenlijke inspecties en de ervaring hiermee in enkele sectoren zoals de transport en bouw. De deelnemers kwamen uit alle lidstaten van de Europese Unie. 

Naast het uiteenzetten van bovenstaande knelpunten, pleitte Cremers voor betere samenwerking binnen de EU. De afhankelijkheid waarin arbeidsmigranten zich bevinden, voor zowel hun werk, als voor hun woon- en leefsituatie, maakt het noodzakelijk beleid te ontwikkelen dat uitgaat van samenwerking met andere instellingen en NGOs.  

Jan Cremers Brussels at ELA