News and events Tilburg University

Prijzen voor beste masterscriptie en dissertatie naar TLS

Published: 16 juni 2022 Laatst bijgewerkt: 16 juni 2022

Het College van Bestuur van Tilburg University heeft de jaarlijkse prijzen toegekend voor de beste master en research scripties en verdedigde dissertatie elk ter waarde van € 4000. Twee prijzen gingen naar rechtswetenschappelijk onderzoek: Masterstudent Abdelhamid Azarkan schreef de beste masterscriptie en promovenda Eva van Vugt de beste dissertatie.

De prijsuitreiking vindt normaal gesproken plaats door de rector magnificus tijdens de Dies Natalis, de viering van de geboortedag van de universiteit. In 2021 is door Covid de uitreiking uitgesteld en op 8 juni jl. vond deze dan plaats op de campus, in een plechtigheid waarvoor de kandidaten, hun begeleiders en de betrokken vice-decanen waren uitgenodigd.

Uitreiking scriptie- en dissertatieprijzen

De eerste prijs voor de masterscriptie ging naar Abdelhamid Azarkan van de Tilburg Law School voor zijn onderzoek getiteld: ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid: een gezicht voor de gezichtloze en een stem voor de ongehoorde’. De jury oordeelde dat hij een ‘zorgvuldige en kritische analyse in dialoog ontwikkelde met een indrukwekkende hoeveelheid theoretische literatuur over het onderwerp.  Niet alleen de inhoud van het werk is dus uitmuntend, maar de vorm is dat evenzeer.’

De eerste prijs voor beste dissertatie ging naar Eva van Vugt, van de Tilburg Law School voor haar onderzoek waarop zij cum laude promoveerde: ‘De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk - Een onderzoek naar de veranderingen in de betekenis van artikel 50 Grondwet tussen 1813-1983’. De jury vond onder meer: ‘Door de soepele schrijfstijl ontsluit de auteur ook voor een breder publiek een voor de Nederlandse samenleving constituerende discussie. Ook dat is een prestatie van formaat.’

De research masterprijs was voor Marloes van Wezel, van de Tilburg School for Humanities and Digital Sciences, voor haar werk: ‘A Social Chatbot as a Potential Counselor at the University: Investigating the Impact of Perceived Anonymity and Fear of Judgement when Disclosing about a Hypothetical Cyberbullying Incident’. Over haar scriptie schreef de jury: ‘Haar onderzoeksvragen en hypothesen zijn origineel en ambitieus, maar ook duidelijk afgebakend en afgeleid van de huidige stand van zaken in het veld. Uit de methodeparagraaf van het proefschrift blijkt dat Marloes over sterke methodologische vaardigheden beschikt.’

Tweede prijzen

De tweede prijs voor beste masterscriptie was voor Christa van der Sman met haar onderzoek naar manier waarop verzorgenden in de ouderenzorg omgaan met levensvragen van mensen met dementie. En de tweede prijs voor beste disstertatie werd uitgereikt aan Sara van Erp, voor haar onderzoek naar Bayesian Structural Equation Modeling: The Power of the Prior. Zij kregen ieder €2000.