News and events Tilburg University

Triple helix partnership draagt bij aan regionale werkgelegenheid

Published: 01 juli 2022 Laatst bijgewerkt: 01 juli 2022

Triple helix partnerships waarin overheid, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar samenwerken, dragen op verschillende manieren bij aan regionale arbeidsmarkten. Dat concludeert onderzoeker en docent Jeltje Talen van de Hanzehogeschool Groningen, die op vrijdag 1 juli 2022 promoveert aan Tilburg University. Ze onderzocht het samenwerkingsverband Health Hub Roden in Drenthe gedurende een periode van 5 jaar.

In zowel internationaal, nationaal als regionaal beleid wordt de noodzaak benadrukt om de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven te versterken, omdat dat zou bijdragen aan een sterkere concurrentiepositie van de economie. Ook in de wetenschappelijke literatuur wordt veel geschreven over deze ‘triple helix’ samenwerking, maar de vraag hoe die in de praktijk werkt, bleef tot nu toe onderbelicht.

Jeltje Talen kreeg de unieke kans om een triple helix partnership in de provincie Drenthe, Health Hub Roden, gedurende een langere periode diepgaand te onderzoeken en zo in de ‘black box’ van een triple helix partnership te kijken. Talen onderzocht in hoeverre en via welke mechanismen triple helix samenwerking bijdraagt aan de economische veerkracht van de regio in termen van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.

Het onderzoek wees uit dat bepaalde activiteiten vanuit een triple helix partnership een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hadden een positief effect op de arbeidsparticipatie. Daarnaast resulteerde het netwerk in meer omzet in bestaande markten, met vervolgens een effect op de werkgelegenheid. Samenwerking in projecten droeg bij aan productinnovatie, met meer werkgelegenheid in bedrijven tot gevolg. Ook werd via samenwerking in projecten gewerkt aan de competenties van personeel en daarmee aan de innovatiecapaciteit en het concurrentievermogen van bedrijven. In deze case werd geen of nauwelijks effect vastgesteld op procesinnovaties en de stimulering van ondernemerschap.  

Aanbevelingen

Het onderzoek laat zien welke handelingsopties er zijn in een triple helix samenwerking en hoe die bijdragen aan werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. De belangrijkste adviezen die Talen geeft op grond van haar onderzoek zijn, naast nader onderzoek, om

  • een gezamenlijke lange termijnagenda te bepalen voor de samenwerking;
  • daadwerkelijk commitment te vragen van de betrokken partners;
  • inzicht te verkrijgen in de collectieve scholingsbehoefte mede in het licht van de arbeidsmarktkrapte;
  • en informeel leren te stimuleren.

Promotie

Jeltje Talen promoveert op vrijdag 1 juli om 13.30 uur aan Tilburg University. Titel proefschrift: Resilient Roden? Met een triple helix partnership naar nieuwe werkgelegenheid. Promotor: prof. dr. A.C.J.M. Wilthagen, copromotor: dr. H.A.M. van Lieshout. De promotie is te volgen via een livestream.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Jeltje Talen via j.talen@pl.hanze.nl / tel. 050-5952547 of met Evanya Breuer, woordvoerder Hanzehogeschool Groningen, tel. 06-31644502. Een recensie-exemplaar van het proefschrift is op te vragen bij persvoorlichters@tilburguniversity.edu.