Tilburg University department Cognitive Neuropsychology

Departement Cognitieve Neuropsychologie

De cognitieve neuropsychologie houdt zich bezig met de relatie tussen hersenen en gedrag. Zij opereert op het kruispunt van verschillende psychologische disciplines, zoals de klinische neuropsychologie, de cognitieve neurowetenschappen en de toegepaste neurowetenschappen. Cognitieve neuropsychologie heeft als doel te begrijpen hoe de structuur en functie van de hersenen zich verhoudt tot specifieke psychologische processen, zoals het vermogen om nieuwe herinneringen op te slaan en te produceren, taal te produceren, mensen en objecten te herkennen, en het vermogen om te redeneren en problemen op te lossen. Ze legt de nadruk op het bestuderen van de cognitieve effecten van hersenletsel en neurologische ziekten met het oog op het begrijpen en modelleren van normaal cognitief functioneren.

De klinische neuropsychologie is gewijd aan de diagnose van een hersenaandoening, het beoordelen van cognitief en gedragsmatig functioneren en het ontwerp van een effectieve behandeling. Mensen van alle leeftijden kunnen worden onderzocht zo gauw er zorgen zijn over hun hersenfunctie. Dit kan variëren van ontwikkelingsstoornissen bij baby's, leerachterstanden in de kindertijd en adolescentie, problemen met werk en sociale uitdagingen in de volwassenheid en zorgen over afnemend functioneren op oudere leeftijd. In de praktijk zullen neuropsychologen routinematig mensen behandelen met ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, leer- en aandachtsstoornissen, hersenschudding en traumatisch hersenletsel, epilepsie, hersenkanker, beroerte en dementie.

Onderzoek naar de werking van het brein

Het onderzoek van het departement CNP is sterk multidisciplinair en gericht op kwalitatief hoogwaardige publicaties en maatschappelijke impact. In ons onderzoek maken we gebruik van zowel gedragsmaten als diverse neurominaging technieken, waaronder elektro-encefalografie (EEG) en functionele magnetische resonantie imaging (fMRI). We testen zowel gezonde proefpersonen als patiënten in alle leeftijdscategorieën.

Er lopen meerdere langetermijnstudies binnen onze drie hoofdonderzoeksthema's (zie overzicht hieronder). Binnen deze thema's dragen we met verschillende onderzoeksprojecten bij aan de toepassing van kennis en instrumenten in de samenleving en werken we aan diverse individuele en maatschappelijke uitdagingen om de samenleving vooruit te helpen.

Meer over de impact van ons onderzoek

Onderwijsprogramma's

In de bachelorfase (jaar 1-3) van de opleiding Psychologie kunnen studenten vanaf het 2e jaar kiezen voor de major Cognitieve Neuropsychologie. Dit programma bestaat uit 4 specialisatiecursussen (Klinische neuropsychologie, Cognitieve neuropsychologie, Neuropsychologisch assessment, Sociale neurowetenschappen). De bachelorfase wordt afgerond met een scriptie geschreven op het domein van de cognitieve neurowetenschappen.

In het aansluitende masterprogramma zijn er 2 varianten: De 1-jarige master Cognitive Neuropsychology (Engelstalig) die een track is binnen de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid (PGG). De andere mogelijkheid is om binnen de 2-jarige master Medische Psychologie (Nederlandstalig) te specialiseren in de richting van de klinische neuropsychologie. Beide varianten worden afgesloten met stage en onderzoek.

Als afgestudeerd neuropsycholoog kun je werk vinden in het brede domein van de (geestelijke) gezondheidszorg, scholen en bedrijven.

Meer over ons onderwijs