tst

Faculteitsdag Tilburg School of Catholic Theology

Datum: Tijd: 13:00 Locatie: Online

Tilburg University heeft een impactprogramma Enhancing Health & Wellbeing. Het programma richt zich op de inzet van een multidisciplinaire aanpak met kennis over gedragsverandering, de organisatie en implementatie van zorg en de bijbehorende kosten en juridische aspecten om zowel individuen als organisaties weerbaar te maken en te houden.

In het verlengde hiervan werkt Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor wetenschap en praktijk van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Tranzo kent verschillende academische werkplaatsen waar in de samenwerking gezocht wordt met praktijkinstellingen en professionals in de zorg.

De dies van de Tilburg School of Catholic Theology gaat dit jaar over de vraag hoe theologie een bijdrage kan leveren aan het multidisciplinaire denken over gezondheid en welzijn en dan vooral vanuit de invalshoek van de geestelijke verzorging.
Dat gebeurt in een uitwisseling tussen de sociale wetenschappen en de theologie. 

De aanzet geven professor Jantine Schuit en professor Margriet Sitskoorn, beiden op hun eigen manier specialisten op het gebied van bovengenoemd impact programma van de Tilburgse Universiteit.
De reactie is van dr. Sjaak Körver, die verschillende onderzoeken leidt naar de rol van geestelijke verzorging. Hij zal reageren op de digitale presentaties.

Programma

  • 13.00    Welkom door prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer, vice-decaan Onderwijs TST
  • 13.05    Grootkanselier W.J. kardinaal Eijk
  • 13.10    Interviews door dr. Arnold Smeets met prof. dr. Jantine Schuit, vice-rector en voormalig decaan TSB en prof.dr. Margriet Sitskoorn, hoogleraar cognitieve neuropsychologie TSB en programmaleider impactprogramma Enhancing Health & Wellbeing
  • 13.30  Reactie door dr. Sjaak Körver, universitair hoofddocent TST en directeur UCGV
  • 13.50    Discussie
  • 14.10    Afsluitende woorden
  • 14.15    Digitale receptie

Aanmelden