TST-Epic-foto | 10-11-2023

Faculteitsdag Tilburg School of Catholic Theology

Datum: Tijd: 13:00 Locatie: Tilburg

‘Ik, Jij, Wij? Identiteit en dialoog in geestelijke verzorging’

Het thema van dit jaar gaat over ‘identiteit en dialoog’ in de context van geestelijke verzorging en daarbuiten. Levensbeschouwelijke communicatie is in onze maatschappij geen vanzelfsprekendheid. Op deze dag bezinnen we ons op wat we van onszelf laten zien, de ruimte die er is voor de ander en in hoeverre er sprake is van een gezamenlijke identiteit in ontmoeting met anderen.

 

Programma

13.00 – 14.00 uur             Eucharistieviering (Maranathakerk)

14.00 – 14.15 uur             Wandeling naar de campus


U kunt ook rechtstreeks naar de campus komen voor het inhoudelijke gedeelte van de faculteitsdag. 

Wij ontvangen u dan graag vanaf 14.15 uur in het Dante gebouw met koffie of thee voor het vervolg van onze faculteitsdag.

 

Dagvoorzitter Natascha Kienstra

14.15 - 14.45 uur     Ontvangst met koffie en thee  Dante foyer

14.45 - 14.55 uur     Welkom en opening door Karim Schelkens DZ 1

14.55 - 15.15 uur     Inleiding op identiteit en dialoog in geestelijke verzorging 

                                            door Anke Liefbroer en Niels den Toom

15.15 - 15.20 uur     Introductie workshops door de workshopleiders

15.20 - 16.10 uur     Workshops

  • ‘Ik’ – Professioneel kleur bekennen, door Stefan Mangnus DZ-6
  • ‘Jij’ – Hermeneutiek als kunst van het niet-begrijpen, door Niels den Toom DZ-8
  • ‘‘Wij’ – Zeg me wie je vrienden zijn, ik zeg je wie je bent, door Sjoerd Mulder en Anke Liefbroer DZ-7

16.10 – 16.25      Terugkoppeling en reflectie door Harm Goris DZ 1

16.25 – 16.30      Afsluitende woorden door Natascha Kienstra

16.30 – 17.30      Receptie Dantefoyer

Aanmelden: 

https://tiu.nu/Facdag2023

 

Inhoud workshops

‘Ik’ – Professioneel kleur bekennen, door Stefan Mangnus (DZ-6)

Als theoloog, geestelijk verzorger, pastor, academicus, student of anderszins is de persoonlijke identiteit vaak verweven met de professionele. Dat gaat om de bezieling waarmee je werkt, maar ook over de waarden die je drijven. Of de verbinding met en verhouding tot religieuze gemeenschappen en tradities. Houd je dat voor jezelf, of deel je daarvan met anderen? Met welke motieven? In deze workshop staan we op een creatieve manier stil bij de vraag wat je nu laat zien van jezelf als professional en wat zou je zou willen laten zien?

 

‘Jij’ – Hermeneutiek als kunst van het niet-begrijpen, door Niels den Toom (DZ-8)

In veel van onze ontmoetingen proberen we de ander zoveel mogelijk te begrijpen. Paradoxaal genoeg is dit streven soms zo sterk, dat we de ander niet begrijpen. In deze workshop proberen we te oefenen in de omgekeerde weg aan de hand van Socratische gespreksvoering. Deze oefeningen zijn relevant op het microniveau van intermenselijke interactie als geestelijk verzorger, pastor of docent. Het kan tevens een houding zijn bij het lezen van teksten en theologiseren.

 

‘Wij’ – Zeg me wie je vrienden zijn, ik zeg je wie je bent, door Sjoerd Mulder en Anke Liefbroer DZ-7 (evt. DZ-10)

Als geestelijk verzorger of theoloog wordt doorgaans verondersteld dat jij je eigen identiteit goed onder woorden kunt brengen, en dan met name je levensbeschouwelijke identiteit. Maar kun je wel echt zelf zeggen wie je bent? Of heb je daar anderen voor nodig? En hoe moeilijk of gemakkelijk is het om vriendschap te sluiten met mensen die een andere achtergrond hebben? Of om je anderszins te verbinden met mensen die anders zijn dan jij? In deze workshop gaan we op luchtige wijze verkennen hoe onze eigen identiteit misschien speelser en flexibeler is dan dat wij soms denken.