News and events Tilburg University

Crisis in ethische vorming scholen vergt geïntegreerde aanpak voor kennisoverdracht, vaardigheden en oefening

Published: 25 mei 2023 Laatst bijgewerkt: 25 mei 2023

Prof. Natascha Kienstra stelt in haar oratie die ze uitspreekt op 2 juni, dat er een crisis is in ethische vorming op scholen. Kienstra bekleedt de leerstoel Ethische Vorming bij de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Als deze vorming al aan bod komt, dan betreft het voornamelijk kennisoverdracht en is deze vaak verspreid over verschillende lessen filosofie, godsdienst, levensbeschouwing of burgerschap. Ze vindt dat deze vorming geïntegreerd moet plaatsvinden en samengaan met kennisvergaring, inzichten, vaardigheden en attitudes.


Ethische vorming van kinderen en studenten is van belang voor de samenleving en daarvoor zullen we zorg moeten dragen, stelt zij. Ethiek leren reikt van cognitief leren, via reflecteren en via oordelen, naar moreel handelen en morele vorming. Moreel handelen en filosofie verlangen dus naast nadenken ook actie en oefeningen.

Twijfel en debat

Kennisoverdracht is een eerste vereiste. Verder moeten leerlingen worden uitgedaagd om te leren nadenken en debatteren. Twijfel aan standpunten is daarbij van belang. Zij kunnen zich dan gaan ontwikkelen om filosofische opvattingen te formuleren en daarna oefenen om een deugd te leren, zoals tolerantie en barmhartigheid. Door reflectie daarop kan daardoor verandering in handelen groeien en leiden tot moreel handelingen.

Contact
Prof. Kienstra houdt haar oratie op 2 juni om 16.15  in de aula van de universiteit, met livestream. De rede is getiteld: Zorg dragen voor ethische vorming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichters@tilburguniversity.edu of tel. 013 4664000.
Kienstra werd per 1 november benoemd op de bijzondere leerstoel Ethische Vorming van de Vrouwen van Bethanië.