TST-Epic-foto | 10-11-2023

Alumni VAK/Dialogos

VAK/Dialogos de is de alumnivereniging voor iedereen die afgestudeerd is in katholieke theologie in Amsterdam, Utrecht en/of Tilburg.
De aanduiding ‘VAK’ wijst op de oorspronkelijke naam van ‘Vereniging Afgestudeerden Katholieke theologie’ met name voor de afgestudeerden van de opleidingen in Amsterdam en Utrecht, de aanduiding ‘Dialogos’ op de oorspronkelijke naam voor de afgestudeerden van de opleiding in Tilburg.

Binding met de Universiteit en de Faculteit

VAK/Dialogos is een zelfstandige alumnivereniging met een formele band met de Tilburg School of Catholic Theology. VAK/Dialogos maakt dankbaar gebruik van de faciliteiten die de Universiteit en de Faculteit bieden voor het ondersteunen van de vereniging. VAK/Dialogos laat zich mede inspireren door het alumnibeleid van Tilburg University.

Activiteiten

Door het jaar heen organiseert VAK/Dialogos verschillende activiteiten. De Jaarvergadering vindt in principe plaats op de vierde vrijdag van november. Leden van VAK/Dialogos hebben gratis toegang tot de Tilburgse universiteitsbibliotheek. Ook kunnen zij aan sommige activiteiten van het postacademisch centrum LUCE/Centrum voor Religieuze Communicatie tegen korting deelnemen.

Leden

VAK/Dialogos telt ruim 300 leden. Lid worden kan al na het behalen van een Bachelor-diploma aan de Tilburg School of Catholic Theology. Het lidmaatschap kost € 10,00 per jaar. Afgestudeerden van de Bachelor die aansluitend doorgaan met een van de Masteropleiding aan de Tilburg School of Catholic Theology betalen gedurende hun Masterstudie geen contributie.

Lid worden Lid worden van VAK/Dialogos is heel gemakkelijk. Stuur een mailtje naar vak-dialogos@tilburguniversity.edu onder vermelding van naam, adres en woonplaats, tezamen met uw afstudeerdatum, de naam van uw opleiding, uw functie/beroep en eventuele aandachtsvelden. Voor administratieve wijzingen gelieve u eveneens dit mailadres te gebruiken.

Facebook

VAK/Dialogos is ook op Facebook actief: afgestudeerden kunnen lid worden van de facebookgroep Alumivereniging VAK/Dialogos. In de facebookgroep blijf je op de hoogte van activiteiten van VAK/Dialogos en interessante gebeurtenissen in het theologische veld. Alle leden van de groep kunnen berichten plaatsen die hun relevant lijken voor de verenigingsleden.

Leden van de alumnivereniging VAK kunnen gratis gebruik maken van de bibliotheekfaciliteiten van Tilburg University.

Contact

P.F. van Kruining

Nieuwegracht 65

3512 LG Utrecht

NL 35 TRIO 01985 72 182

VAK-Dialogos@tilburguniversity.edu