woman with camera

Speech Boudewijn Haverkort tijdens Opening Academisch Jaar 2023-2024

Published: 20 september 2023 Laatst bijgewerkt: 20 september 2023

Als decaan van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences en academisch leider van Tilburg University's Digital Sciences for Society programma, hield Boudewijn Haverkort een toespraak tijdens de Opening Academisch Jaar met als thema ‘De kunst van digitalisering’.

In zijn toespraak reflecteerde Boudewijn op zowel de kansen als de zorgen die de digitale transitie met zich meebrengt. Ook stond hij stil bij de rol van Tilburg University in die digitale transitie en de onderzoeks- en onderwijsinitiatieven die daaruit voortvloeien:
 

Boudewijn Haverkort

Het is belangrijk je te realiseren dat de digitale transitie wezenlijk anders is dan de energie- of de eiwittransitie. Aan die laatste twee moeten we heel hard werken om ze te realiseren. De digitale transitie daarentegen, die is er al, we zitten er middenin, en ze voltrekt zich welhaast autonoom. We kunnen haar niet tegenhouden, maar we kunnen er wel actief aan bijdragen haar zo goed mogelijk vorm te geven, ook vanuit Tilburg University.

De volledige tekst van de toespraak is gepubliceerd op de Terugblikpagina van de Opening Academisch Jaar 2023-2024.

Bekijk de terugblikpagina