Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie, Kunstmatige Intelligentie en Liberal Arts and Sciences

Bestuur en medezeggenschap Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Bestuurssecretariaat

Faculteitsbestuur

Het Faculteitsbestuur (FB) is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en het onderzoek van de faculteit.

Decaan

Haverkort, B.R.H.M.
Name prof.dr.ir. B.R.H.M. Haverkort
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Faculty Board
Position Hoogleraar
Room D 306
Phone +31 13 466 3284
E-mail b.r.h.m.haverkort@tilburguniversity.edu

Vice-decaan onderzoek

Swerts, M.G.J.
Name prof. dr. M.G.J. Swerts
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Hoogleraar
Room D 322
Phone +31 13 466 2922
E-mail m.g.j.swerts@tilburguniversity.edu

Vice-decaan onderwijs

Regt, H.C.D.G. de
Name dr. H.C.D.G. de Regt
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Philosophy
Position Universitair hoofddocent
Room D 246
Phone +31 13 466 3428
E-mail herman.deregt@tilburguniversity.edu

Directeur

Vos, C. de
Name mr. C. (Cécile) de Vos
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Faculty Board
Position Directeur bedrijfsvoering
Room D 320
Phone +31 13 466 4755
E-mail c.devos@tilburguniversity.edu

Student-adviseur

Nelissen, L.G.W.
Name L.G.W. Nelissen
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Faculty Board
Position Studentassistent
Room
Phone +31 13 466
E-mail l.g.w.nelissen@tilburguniversity.edu

Adviseur

Jongen, L.M.
Name drs. L.M. (Loes) Jongen
Division Academic Support
Education Support Team TSH
Position Hfd Education/Research Support Team TSH
Room D 114
Phone +31 13 466 2643
E-mail l.m.jongen@tilburguniversity.edu

Departementsvoorzitters

De departementsvoorzitters zijn verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs en het onderzoek van het departement.

Departement of Communication and Cognition

Maes, A.A.
Name prof. dr. A.A. Maes
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Hoogleraar
Room D 405
Phone +31 13 466 2058
E-mail maes@tilburguniversity.edu

Departement of Cognitive Science and Artificial Intelligence

Spronck, P.H.M.
Name prof.dr.ir. P.H.M. (Pieter) Spronck
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Cognitieve Wetenschappen en Kunstmatige Intelligentie
Position Hoogleraar
Room D 350
Phone +31 13 466 2695
E-mail p.spronck@tilburguniversity.edu

Departement Cultuurwetenschappen

Heynders, O.M.
Name prof. dr. O.M. (Odile) Heynders
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Culture Studies
Position Hoogleraar
Room D 226
Phone +31 13 466 3131
E-mail o.m.heynders@tilburguniversity.edu

Departement Filosofie

Dubbink, G.W.
Name prof. dr. G.W. Dubbink
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Philosophy
Position Hoogleraar
Room D 253
Phone +31 13 466 8176
E-mail w.dubbink@tilburguniversity.edu

Faculteitsraad

De Faculteitsraad heeft op een aantal onderdelen instemmingsrecht en is bevoegd om de decaan gevraagd en ongevraagd advies te geven. Zo heeft de Faculteitsraad bijvoorbeeld instemmingsrecht voor het onderwijsbeleidsplan en onderdelen van de onderwijs- en examenregeling.

Personeelsgeleding

Studentgeleding

De Fractie Dante, de studentgeleding van de faculteitsraad van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) vergaderen met het faculteitsbestuur en geven hen advies over de plannen die zij op tafel leggen. Wij vertegenwoordigen de studenten van alle opleidingen van de faculteit TSHD. Mocht je klachten, vragen, opmerkingen, tips of ideeën hebben die niet alleen relevant zijn voor jou en je opleiding, maar voor de gehele faculteit, laat het dan alsjeblieft weten via secretaris@fractiedante.nl en dan gaan wij ons uiterste best doen je te helpen! We horen graag van je!