woman with camera

"Gematigde bevolkingsgroei beste voor behoud brede welvaart"

Published: 01 februari 2024 Laatst bijgewerkt: 01 februari 2024

De Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 heeft een advies uitgebracht aan het kabinet en de Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen, in het bijzonder over vergrijzing en migratie, tot ten minste 2050 en tegen het licht van brede welvaart gehouden. De Academische Werkplaatsen van Tilburg University hebben een steentje bijgedragen aan dit advies door werkbezoeken aan Brainport Eindhoven en Parkstad Limburg.

Zowel de omvang als de samenstelling van de bevolking veranderen de komende periode. De culturele diversiteit neemt toe en de vergrijzing van de bevolking piekt in de komende 10 tot 15 jaar. Dit resulteert in een blijvend ‘oudere’ samenleving naar 2050. In haar rapport ‘Gematigde groei’ beschrijft de staatscommissie dat de vergrijzing tot toenemende personeelstekorten in bijvoorbeeld de zorg en in het onderwijs leidt. Ook zijn er keuzes nodig om passende huisvesting voor de kleiner wordende huishoudens te realiseren in een permanent ‘oudere’ samenleving. 

Gematigde groei biedt het beste perspectief

Niet een scenario van krimp van de bevolking of een scenario van hoge groei, maar een gematigde groei biedt de Nederlandse bevolking in 2050 het beste perspectief, zo is het advies van de Staatscommissie. Deze gematigde groei van de bevolking naar 19 à 20 miljoen mensen in 2050 kan de druk op de woningmarkt, de zorg en het onderwijs het hoofd bieden en economische groei ondersteunen. Daarom zijn politieke keuzes nodig over de gewenste omvang en vormen van migratie, met brede welvaart als handelingsperspectief.

Rapport gematigde groei

Werkbezoeken met Academische Werkplaatsen van Tilburg University

In sommige regio’s zijn de effecten van migratie en vergrijzing groter dan in andere. De  Staatscommissie bracht samen met de Academische Werkplaatsen van Programma Brede Welvaart van Tilburg University werkbezoeken aan Brainport Eindhoven en Parkstad Limburg. O.a. Joks Janssen van de Academische Werkplaats (Be)sturen op Brede Welvaart en Ton Wilthagen van de Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt werden betrokken en waren aanwezig bij de bezoeken. De bezoeken boden de Staatscommissie inzichten in de unieke uitdagingen en mogelijkheden van de verschillende regio’s en hun reactie op demografische ontwikkelingen zoals krimp, vergrijzing of migratie.

“Mijn voorstel aan de Staatscommissie om in Parkstad Limburg op bezoek te gaan had als reden dat je daar kunt zien hoe hard een regio werkt en móet werken om de brede welvaart in de regio te behouden te midden van alle demografische, economische en politieke ontwikkelingen.” 

Ton Wilthagen, Hoogleraar Arbeidsmarkt bij Tilburg University

“In Brainport is te zien hoe economische en demografische groei in tijden van schaarste noopt tot het maken ingewikkelde keuzen. Ruimte, arbeid en energie zijn niet onbeperkt voorradig. Het rapport van de Staatscommissie maakt duidelijk dat het Rijk de regio op dit punt steviger kan en moet ondersteunen.”

Joks Janssen, Professor of Practice 'Brede Welvaart in de regio' bij Tilburg University

 

Een breed welvaartsperspectief

Wat roept dit belangrijke advies op? Joks Janssen benadrukt dat het vooral gaat om de vraag welke economie we willen zijn in 2050. “Demografische groei is een gevolg van migratiestromen. En die zijn - deels - een gevolg van economische keuzes, bijvoorbeeld om ruim baan te geven aan sectoren die afhankelijk zijn van goedkope arbeidskrachten. Een breed welvaartsperspectief kan Rijk en regio helpen om daarin naar de toekomst toe meer gebalanceerde keuzes te maken.” 

 

Naar het rapport 

 

Brede welvaart en Tilburg University

Een brede blik op welvaart, en het uitgangspunt van rechtvaardigheid, zit in het DNA van Tilburg University. Daarom is brede welvaart een belangrijk strategische thema van de universiteit. Via academische werkplaatsen en andere initiatieven zet Tilburg University haar expertise in om concreet bij te dragen aan de versterking van brede welvaart.

Lees meer over het programma