woman with camera

In de praktijk aan de slag met Brede Welvaart

Published: 21 april 2022 Laatst bijgewerkt: 18 september 2023

Op 6 april 2022 vond de eerste Masterclass ‘Brede Welvaart in de Praktijk’ plaats. Een masterclass georganiseerd door de Academische Werkplaats Brede Welvaart in de Regio, onder leiding van vier experts op het gebied van Brede Welvaart – Joks Janssen (Het PON & Telos), Lex Meijdam (TiU), Marijn Molema (FSP) en Martijn Groenleer (TiU). Ongeveer twintig (overheids)professionals uit het hele land namen deel met als doel meer te leren over brede welvaart en handvaten te krijgen om het geleerde direct in de praktijk te brengen.

Lex Meijdam trapte de middag af en vertelde de deelnemers meer over de Academische Werkplaats Brede Welvaart en het belang van het hanteren van een regionale schaal in plaats van een nationale schaal als het gaat over brede welvaart. Daarna nam Joks Janssen het woord en vertelde meer over waar het begrip brede welvaart vandaan komt en waarom het zo urgent is. Hij gaf de deelnemers specifieke aanknopingspunten hoe je als overheid kan sturen op brede welvaart. Waarbij hij benadrukte dat brede welvaart niet alleen een meetinstrument is maar ook een integraal afwegingskader is voor waar beleid op nodig is.

Marijn Molema benadrukte in zijn bijdrage dat vooruitgang in termen van groei niet meer houdbaar is en dat brede welvaart ons helpt in de zoektocht naar nieuw houvast op ontwikkeling en op planning van beleid voor de samenleving. Net als Joks Janssen vindt Molema dat het monitoren van brede welvaart moet leiden tot het voeren van de dialoog over of je als overheid met de juiste dingen bezig bent én of je de dingen goed doet. Martijn Groenleer deelde daarna zijn (voorlopige) lessen over regionale samenwerking voor brede welvaart in het kader van de Regio Deals. Waarbij hij benadrukte dat bij het opzetten van een gezamenlijke, regionale agenda voor brede welvaart van belang is dat die voldoende draagvlak heeft vanuit verschillende groepen in de samenleving, zoals het bedrijfsleven maar ook culturele instellingen en onderwijs.  

Na het plenaire gedeelte gingen de deelnemers aan de slag in break out sessies met de door henzelf ingebrachte casussen. In co-creatie en onder leiding van een van de vier experts kwamen ze tot verschillende processen hoe te komen tot het implementeren van brede welvaart in hun specifieke casus.

Ook geïnteresseerd geraakt in deelname aan een masterclass brede welvaart? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief over de academische werkplaatsen waarin brede welvaart, inclusieve arbeidsmarkt en een slimme en sociale energietransitie aan bod komen. Hier houden wij je op de hoogte van bijeenkomsten die op de planning staan. Of wil je meer informatie over de Academische Werkplaats Brede Welvaart in de Regio? Neem dan contact op met Patty Claassens P.claassens@tilburguniversity.edu