University Library

Afstudeerscriptie publiceren

Afstudeerscripties van studenten van Tilburg University worden gepubliceerd in WorldCat Discovery (WCD), de catalogus van de universiteitsbibliotheek. Scripties zijn te vinden door in de zoekbalk van WCD in te typen: scr.uvt.nl Per faculteit zijn er procedures vastgelegd voor het aanleveren van de digitale versie van de scriptie aan de bibliotheek. Voor meer informatie kan je terecht bij het secretariaat van je opleiding.

Richtlijnen voor opname van je scriptie in de Scriptie-database

Om opname in de Scriptie-database mogelijk te maken is het belangrijk dat de scriptie voldoet aan de volgende eisen:

 • De scriptie is voorzien van een voorblad, titelpagina en inhoudsopgave
 • De titelpagina bevat de volgende informatie:
  • titel (en eventuele ondertitel)
  • volledige voorletters/voornaam, achternaam en ANR van de student
  • datum en jaartal van afstuderen
  • naam van het departement van afstuderen
  • volledig voorletters en achternaam van de begeleider(s)
  • naam van de faculteit
 • De bladzijden zijn genummerd
 • De scriptie bestaat uit één pdf-bestand

NB - geen persoonlijke gegevens zoals adres en telefoon vermelden.

Aanleveren in pdf-formaat

De digitale versie van je scriptie moet aangeleverd worden in pdf-formaat. De digitale versie van de scriptie moet bestaan uit één enkel pdf-bestand.

Controleren van speciale tekens en symbolen

Controleer of alle pagina's van je scriptie in het programma Adobe Acrobat leesbaar zijn. Soms kunnen speciale of bijzondere lettertypes, symbolen of figuren een probleem zijn.

Scriptie openbaar

Let wel: je scriptie wordt online full text openbaar toegankelijk via de bibliotheek (en is bijvoorbeeld vindbaar via Google). Als je scriptie (bedrijfs)gevoelige informatie bevat en om die reden niet openbaar gemaakt mag worden, geef dat dan duidelijk aan bij het inleveren van je scriptie.

Aanvullende informatie per faculteit

Catholic Theology

Studenten van de Tilburg School of Catholic Theology leveren een pdf-bestand van hun scriptie in via het e-mailadres bureautst@tilburguniversity.edu. Het secretariaat stuurt de scriptie vervolgens door naar de bibliotheek.

Zie ook de algemene richtlijnen hierboven.

Economics and Management

Studenten van de Tilburg School  of Economics and Management (TiSEM) leveren het pdf-bestand van hun scriptie, samen met de gedrukte versie in bij het secretariaat van hun departement. Daar wordt bekeken of het pdf-bestand correct is aangeleverd.

Zie ook de algemene richtlijnen hierboven.

Humanities

Studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen leveren een digitaal exemplaar van hun scriptie in bij de Servicebalie. Dit via het e-mailadres tshd.est.secretary@tilburguniversity.edu. De Servicebalie stuurt de scriptie vervolgens door naar de bibliotheek.

Zie ook de algemene richtlijnen hierboven.

Law

Studenten van de Tilburg Law School dienen zich aan te melden bij het elektronische scriptiedossier. Een van de functies van dit elektronische systeem bestaat uit het vastleggen van de definitieve versie van de scriptie. Deze eindversie dient ook op papier bij de scriptiebegeleider te worden ingediend. Zodra de elektronische eindversie is vastgelegd in het scriptiedossier, wordt deze automatisch naar de bibliotheek verstuurd om in het scriptiebestand ingevoerd te worden. Aan de bibliotheek hoeft geen papieren exemplaar aangeleverd te worden.

Social and Behavioral Sciences

Studenten van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences leveren het pdf-bestand van hun scriptie, samen met de gedrukte versie in bij het secretariaat van hun departement. Daar wordt bekeken of het pdf-bestand correct is aangeleverd. Is dit het geval, dan zorgt het secretariaat er voor dat de scriptie in het Scriptiebestand van de bibliotheek komt, en op die manier openbaar toegankelijk wordt. Als de scriptie (bedrijfs-)gevoelige informatie bevat en om die reden niet openbaar gemaakt mag worden, geeft de student dat duidelijk aan bij het secretariaat, ondersteund door een schrijven van de afstudeerbegeleider.