Graduation ceremony

Scriptie schrijven en afstuderen

De uitreiking en eventueel het aanvragen van een diploma is afhankelijk van het soort diploma waar het om gaat en van de betreffende opleiding en/of faculteit. Elk diploma heeft een eigen procedure.

Op deze pagina's wordt met afstuderen bedoeld het behalen van het Bachelor- of Masterdiploma. 

Afstudeerprocedures en data

Op onderliggende pagina's vind je informatie over de afstudeerprocedures en de data van diploma-uitreikingen.

Scriptie schrijven