Students walking in the library

Je studie

Tijdens je studie zul je regelmatig vragen hebben over praktische zaken bijvoorbeeld over colleges of tentamens. Of welke stappen je kunt ondernemen als je naar het buitenland wilt. Op deze pagina lees je hier meer over.

Onderwijs academisch jaar 2022-2023

We gaan een nieuw academisch jaar tegemoet. Een academisch jaar, waarin het basisprincipe is dat onderwijs en tentamens plaatsvinden op onze campus waar we elkaar persoonlijk ontmoeten. Fysieke ontmoetingen, gemeenschapsvorming, studentparticipatie en -interactie vinden wij belangrijke onderdelen van de academische vorming. Daarom verwachten we onze studenten op de campus bij de fysieke onderwijsactiviteiten.

Naast de onderwijsactiviteiten op de campus, zal er steeds meer gebruikgemaakt worden van online onderwijsvormen. Omdat de ervaringen met online onderwijs ons veel geleerd hebben, gaan we namelijk toe naar een situatie van blended learning. Dit houdt in dat er per onderdeel van het programma bekeken wordt welke onderwijsvorm het beste past en dat er ingezet wordt op een goede mix van onderwijs op de campus en online onderwijsvormen. Het hangt van de opleiding af of en in welke mate er gebruikgemaakt wordt van online onderwijsvormen. Hoe dit vormgegeven wordt per vak, zal via de digitale leeromgeving Canvas gecommuniceerd worden.

Uitzonderingen

Een uitzondering op het onderwijs op de campus geldt voor studenten van de opleidingen LLB Global Law, LLM Law and Technology, LLM International Business Law: Digital Innovation in Commerce and Finance en LLM International Business Taxation. Studenten die in september 2022 starten aan een van deze opleidingen kunnen kiezen of ze het onderwijs op de campus of juist volledig online willen volgen in het academisch jaar 2022/2023. Als je je voor een van deze opleidingen hebt aangemeld, ontvang je na toelating meer informatie vanuit de opleiding.

Colleges volgen

Studiegerelateerde informatie

Op de pagina college volgen vind je informatie over verschillende vormen van onderwijs (colleges, oefenrechtbank, proefpersonenuren). Ook vind je er informatie over de verschillende fases van je studie waaronder stage lopen en afstuderen.

Ga naar de webpagina over college volgen

Tentamens doen
Studievoortgang
Studiekeuze
Trainingen, cursussen en workshops

Studie- en planningsvaardigheden

Studiekeuze

Persoonlijke vaardigheden

Schrijf- en informatievaardigheden

Hulp nodig bij informatie vinden, schrijven of bronvermelding? Het Scriptorium is de plek waar alles over schrijf- en informatievaardigheden te vinden is. 

Taalvaardigheden

Tilburg University biedt haar studenten de kans gratis taalcursussen te volgen bij het Language Center. Sta je ingeschreven aan Tilburg University en betaal je hier collegegeld? Dan heb je aan het begin van je studie twaalf digitale taalvouchers gekregen. Ook uitwisselingsstudenten en premasterstudenten krijgen deze twaalf taalvouchers. 

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Om jezelf goed voor te bereiden op het betreden van de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat je inzicht hebt in je eigen mogelijkheden en wensen. Door deel te nemen aan de workshops en trainingen van Student Career Services krijg je inzicht in jezelf.

Studie- en studentenverenigingen

Naar het buitenland
Afstuderen

Wat zijn de richtlijnen voor je bachelor- of masterthesis? Hoe kan ik mijn afstudeerscriptie publiceren? Wanneer zijn de diploma-uitreikingen? Meer informatie over je afstudeerfase vind je op de webpagina afstuderen

Regelingen

Studenten kunnen tijdens hun studie gebruik maken van verschillende regelingen, zoals onderwijs- en examenregelingen en de klacht- en beroepmogelijkheden. Je moet ook rekening houden met gedragsregels en regels op gebied van fraude en plagiaat. 

Bekijk het overzicht met de regelingen

Het Tilburgs Onderwijsprofiel

Als student van Tilburg University onderscheid je je van studenten van andere universiteiten doordat er in je opleiding veel aandacht wordt besteed aan karaktervorming.  Je bent daarmee goed toegerust om je talenten verder te ontwikkelen, je kennis te vergroten, en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

Wil je meer weten over het Tilburgse Onderwijsprofiel en wat dit in praktijk betekent? Check de website.

Tea Kipshidze

"Met mijn opgedane kennis wil ik een bijdrage leveren aan mijn land"

Studente Tea Kipshidz uit Georgië over waarom zij het belangrijk vindt te worden uitgedaagd kritisch na te denken over complexe problemen.

Lees meer over het Tilburgse onderwijsprofiel