woman with camera

Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen doet werkbezoeken met academische werkplaatsen

Published: 28 september 2023 Laatst bijgewerkt: 29 september 2023

De Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 heeft met academische werkplaatsen van Programma Brede Welvaart van Tilburg University en andere experts in de regio werkbezoeken gebracht aan Brainport Eindhoven en Stadsregio Parkstad Limburg. Het doel van de werkbezoeken was om maatschappelijke vraagstukken in de regio boven tafel te krijgen en tegen het licht van brede welvaart te houden.

Maatschappelijke gevolgen van vergrijzing en migratie

De Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen heeft van de regering de taak gekregen om mogelijke scenario’s tot aan het jaar 2050 te onderzoeken. De commissie kijkt naar de maatschappelijke gevolgen van veranderingen in de bevolking, in het bijzonder naar de gevolgen van vergrijzing en migratie. Zij houden de scenario’s tegen de achtergrond van de brede welvaartsbenadering, wat betekent dat zij naast de economische gevolgen van veranderingen, ook kijken naar aspecten zoals welzijn, leefbaarheid en duurzaamheid. Eind januari 2024 brengt de commissie haar advies uit aan de regering.

Brainport Eindhoven

Op maandag 11 september bezocht de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen samen met Joks Janssen en Otto Raspe van de Academische Werkplaats (Be)sturen op Brede Welvaart, de gemeente Eindhoven en VDL een bezoek aan de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Brainport Eindhoven heeft als regio een grote impact op het gebied van technologie en innovaties en streeft ernaar een fijne plek te zijn om te wonen, werken en leven. Onderwerp van gesprek was de rol van vergrijzing, migratie en arbeidsproductiviteit in de context van een snel groeiende economisch bloeiende regio.

“We hebben uitgebreid van gedachten gewisseld over hoe te (be)sturen op brede welvaart in tijden van schaarste aan energie, ruimte en arbeid. De discussie ging vooral over hoe het Rijk de regio(’s) goed in positie kan brengen, vanuit de gedachte dat de regio de ideale schaal vormt voor integrerend werken.” 
Joks Janssen, Professor of Practice Brede Welvaart bij Tilburg University en senior adviseur-onderzoeker bij Het PON & Telos

Stadsregio Parkstad Limburg

Na het bezoek aan Brainport Eindhoven, vond later die week op vrijdag 15 september een  werkbezoek plaats in de Zuid-Limburgse regio Parkstad. Deze regio is een bestuurlijk samenwerkingsverband van zeven gemeenten in Limburg. Het bestuur wordt ondersteund door een onafhankelijk bureau waar een team werkt aan de transformatie en de toekomst van de regio en de mensen die er wonen. Behoud van voorzieningen en van talent en stimulering van nieuwe economische activiteiten en kennisontwikkeling speelt hierbij een voorname rol. Ton Wilthagen van de Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt van Tilburg University was aanwezig evenals diverse vertegenwoordigers van de regio en de provincie Limburg. Er werd een bezoek gebracht aan het Westhoes in Kerkrade en de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

“Parkstad is een veerkrachtige regio die vastberaden werkt aan versterking van de brede welvaart.” 
Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt bij Tilburg University

Bezoek staatscommissie Brainport Eindhoven
Bezoek staatscommissie Parkstad Limburg