Studie en studentenleven

Afstuderen en masterdiploma

Als je afstudeert voor een masteropleiding moet je zelf je diploma aanvragen.

Bij het aanvragen van een diploma wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Diploma's die tijdens een gezamenlijke diploma ceremonie worden uitgereikt
  • Diploma's welke aansluitend op de verdediging van de scriptie worden uitgereikt.

Hieronder informatie over de verschillende aanvraagprocedures evenals de data gezamenlijke uitreikingen.

Masterdiploma aanvragen met gezamenlijke uitreiking

Vanaf het moment dat op de website Raadplegen studieresultaten alle verplichte vakken als "Geslaagd" zijn opgenomen en je scriptie in de fase van afronding is, dan kun je via internet het diploma aanvragen. Er zijn twee faculteiten die een ceremonie voor een gezamenlijke diploma-uitreiking kennen. Ook de Universitaire Lerarenopleiding heeft een gezamenlijke uitreiking:

Niet aanwezig bij de collectieve uitreiking

Als je je hebt aangemeld voor de gezamenlijke uitreiking, maar je kunt/wilt onverhoopt toch niet bij de ceremonie aanwezig zijn, dan kun je je diploma ophalen 5 werkdagen na de collectieve uitreiking bij de Student Desk op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Als je niet in de gelegenheid bent om persoonlijk naar de Student Desk te komen dan kun je ook iemand machtigen om je diploma op te halen. 

Als je aan alle verplichtingen voor het afstuderen hebt voldaan maar je kunt of wilt niet wachten op de collectieve uitreiking neem dan contact op met de Student Desk.

Inschrijving beëindigen of handhaven

Als je na het behalen van je master diploma je inschrijving wilt beëindigen dan moet je meestal zèlf actie ondernemen. Zie voor meer informatie onderaan deze pagina het hoofdstuk "Inschrijven beëindigen of handhaven na afstuderen".

Masterdiploma aanvragen met uitreiking tijdens de verdediging

Heeft je opleiding geen gezamenlijke uitreiking en wil je je diploma tijdens je scriptie verdediging ontvangen dan is de volgende procedure van toepassing.

Vanaf het moment dat op de website Raadplegen studieresultaten alle verplichte vakken als "Geslaagd" zijn opgenomen en je scriptie in de fase van afronding is, dan kun je via het aanvraagformulier het master diploma downloaden. Je kunt dit formulier ook bij de Student Desk  ophalen.

Als je laatste vak een mondeling tentamen is dat je onlangs hebt gehaald maar de uitslag is nog niet op de website te zien kom dan naar de Student Desk en neem een kopie (is de groene doorslag) van die uitslag mee.

Lees de toelichting bij het aanvraagformulier afstuderen zorgvuldig door en lever het formulier volledig, correct, leesbaar ingevuld en ondertekend uiterlijk 3 weken voor je verdediging in bij de Student Desk. Ter plekke wordt dan een afstudeerruimte voor je gereserveerd. Als je aan alle voorwaarden om af te studeren voldoet ontvang je enige tijd later via de e-mail een bevestiging van je verdediging/afstuderen.

Wanneer je na de verdediging een eventueel judicium wil laten vermelden op de cijferlijst, kun je hiervoor een verzoek indienen bij de Student Desk.

Gelieve onderstaande gegevens te vermelden: 

  • Naam:
  • ANR/Studentnummer:
  • Email:
  • Telefoonnummer:
  • Reden aanvraag:
  • Naam 1ste en 2de lezer (examencommissie):

Deze gegevens kunnen via het webformulier op de Ask Student Desk kennisbank worden doorgegeven onder Studie-informatie - afstuderen. Het duurt minimaal drie a vier weken voordat de gevraagde documenten klaar zijn. Je ontvangt een e-mail van de Student Administration wanneer jij de documenten kunt komen ophalen bij de Student Desk in A301.

Inschrijving beëindigen of handhaven

Als je na het behalen van je master diploma je inschrijving wilt beëindigen dan moet je meestal zèlf actie ondernemen. Zie voor meer informatie onderaan deze pagina het hoofdstuk "Inschrijven beëindigen of handhaven na afstuderen".

Anders

Het kan voorkomen dat de verdediging van je scriptie niet je laatste studieverplichting is voor het behalen van het diploma of dat je überhaupt geen scriptie hoeft te verdedigen. In dat geval is de procedure als volgt:

Vanaf het moment dat op de website Raadplegen studieresultaten alle verplichte vakken als "Geslaagd" zijn opgenomen (inclusief het cijfer voor je scriptie), dan kun je het afstudeerformulier downloaden of bij de Student Desk aanvragen. Als het laatste vak een mondeling tentamen is dat je onlangs hebt gehaald maar de uitslag is nog niet op de website te zien, neem dan een kopie (groene doorslag) van die uitslag mee.

Lees de toelichting bij het afstudeerformulier zorgvuldig door en lever het formulier volledig, correct en leesbaar ingevuld in bij de Student Desk. Na ongeveer 3 weken ontvang je bericht via de e-mail dat je je diploma op vertoon van een legitimatie, bij de Student Desk kunt ophalen. Als je niet in de gelegenheid bent om het diploma persoonlijk op te halen dan kun je ook iemand machtigen om het voor je op te halen.

Inschrijving beëindigen of handhaven

Als je na het behalen van je master diploma je inschrijving wilt beëindigen dan moet je meestal zèlf actie ondernemen. Zie voor meer informatie onderaan deze pagina het hoofdstuk "Inschrijven beëindigen of handhaven na afstuderen".

Scriptie verdedigen maar (nog) geen diploma

Als je je scriptie wilt/mag verdedigen terwijl nog niet alle tentamens gehaald/bekend zijn dan krijg je bij de verdediging uiteraard geen diploma uitgereikt. In dat geval bepaal je in overleg met je scriptiebegeleider en zónder tussenkomst van de Student Desk een datum en tijd. Als je een ruimte nodig hebt kun je dat wél bij de Student Desk reserveren, op zijn vroegst 3 weken voor de verdedigingsdatum. Zodra álle cijfers op de website te zien zijn kun je volgens de hierboven onder "Anders" genoemde procedure je diploma aanvragen.

Het diplomasupplement wordt aan alle afgestudeerde bachelor- en masterstudenten gratis uitgereikt, samen met het diploma.

Inschrijving beëindigen of handhaven na afstuderen

Afstuderen in een andere maand dan juli of augustus

Als je je master diploma haalt moet je kiezen of je je inschrijving wilt handhaven of beëindigen. Als je  wilt beëindigen dan heb je wellicht recht op restitutie collegegeld.

Als je je inschrijving voor dezelfde opleiding wilt handhaven dan hoef je geen actie te ondernemen. Inschrijven voor een andere masteropleiding kan uitsluitend per 1 september en voor een zeer beperkt aantal per 1 februari.

Afstuderen in juli of augustus

Als je afstudeert in juli of augustus, dan heeft uitschrijven meestal geen voordelen. Je hebt namelijk geen recht op restitutie collegegeld en je inschrijving eindigt standaard op 31 augustus. Voor informatie over herinschrijving met ingang van het nieuwe collegejaar raadpleeg de pagina Inschrijven

Afstuderen in september

Heb je op of na 1 september nog niet alle cijfers gehaald, bijvoorbeeld omdat je je thesis nog moet verdedigen, dan moet je voor het nieuwe collegejaar opnieuw inschrijven. Je ontvangt automatisch bericht over een eventuele herinschrijving in het nieuwe collegejaar.

Diploma uitreiking op of na 1 september

Voor uitsluitend de uitreiking van het diploma hoef je niet ingeschreven te staan. Dus als je je inschrijving niet wilt voortzetten aan Tilburg University en je hebt al je vakken vóór 1 september gehaald (incl. het cijfer voor de thesis), dan hoef je je voor het nieuwe collegejaar niet opnieuw in te schrijven, ook al vindt de diploma uitreiking pas in september of oktober plaats.