Students Tilburg University

Uitschrijven van onderwijs

Wil je stoppen met je studie dan zijn er een aantal zaken die je moet regelen. Op deze webpagina lees je wat je moet doen als je je je uitschrijft voor je opleiding, omdat je je studie (tijdelijk) onderbreekt.

Aan onderstaande tekst kun je geen rechten ontlenen. Voor de exacte bepalingen over beëindiging en restitutie kun je de Regeling Inschrijving en Collegegeld raadplegen.

Bachelor en (Research) Master

Zodra je weet dat je afgestudeerd bent of besloten hebt te stoppen met je opleiding, kun je je via Studielink uitschrijven.

Je kunt je NIET uitschrijven met terugwerkende kracht. Je inschrijving wordt beëindigd met ingang van de eerste hele maand volgend op de maand waarin je uitschrijfverzoek via Studielink is ontvangen.

Druk in Studielink op de knop “Uitschrijven”. Vervolgens kom je in het "Verzoek tot uitschrijving indienen" formulier. Geef de reden van je uitschrijving aan en vul de maand in per wanneer je niet meer ingeschreven wilt staan.

Collegegeld en studiefinanciering

Nadat je je bij Studielink hebt uitgeschreven krijg je het eventueel teveel betaalde collegegeld automatisch terug gestort. Hoeveel je terug krijgt, is uiteraard afhankelijk van hoeveel je reeds hebt betaald. Als je het volledige bedrag hebt betaald dan krijg je 1/12 terug voor elke maand dat je niet meer staat ingeschreven. Als je in termijnen betaalt dan stopt de universiteit de afschrijvingen (mits het voledige bedrag reeds is betaald) en krijg je, indien van toepassing, het teveel betaalde terug.

Is je uitschrijfdatum 1 juli of 1 augustus dan wordt geen restitutie meer verleend. Je kunt in dat geval ervoor kiezen om voor deze opleiding ingeschreven te blijven staan. Voordeel is dat je, zolang je ingeschreven staat, je alle rechten als student behoudt zoals recht op een OV-chipkaart. Vanaf medio juni kun je aangeven dat je met ingang van het nieuwe collegejaar (=1 september) niet opnieuw wilt inschrijven. Dat doe je eveneens bij Studielink via de knop ‘niet herinschrijven’.

Je ontvangt van Studielink een bevestiging van je verzoek tot uitschrijving. Let op: Vergeet niet bij DUO eventuele studiefinanciering, lening en Studenten OV chipkaart stop te zetten, uiterlijk vanaf de datum waarop je bent uitgeschreven. Zie verder de checklist onderaan deze pagina.

Eerstejaars studenten

Voor eerstejaars studenten is het in bijzondere gevallen  mogelijk om je inschrijving binnen een maand te annuleren, als je je bedenkt. Zie voor meer informatie de FAQ Wat moet ik doen als ik zeker weet dat ik wil stoppen met mijn studie?

Premaster

Zodra je je premasterprogramma hebt afgerond of besloten hebt te stoppen met je opleiding, kun je je via Studielink uitschrijven.

Je kunt je NIET uitschrijven met terugwerkende kracht. Je inschrijving wordt beëindigd met ingang van de eerste hele maand volgend op de maand waarin je verzoek tot uitschrijving via Studielink is ontvangen.

Als je aansluitend doorstroomt naar een masteropleiding word je premaster-inschrijving beëindigd op de laatste dag van de maand waarin je laatste resultaat uit je premaster behaald hebt.

Druk in Studielink op de knop “Uitschrijven”. Vervolgens kom je in het "Verzoek tot uitschrijving indienen" formulier. Geef de reden van je uitschrijving aan en vul de maand in per wanneer je niet meer ingeschreven wilt staan.

Omdat je als premaster student geen collegegeld betaalt maar een vergoeding per studiepunt, heb je géén recht op restitutie als je je gedurende het collegejaar uitschrijft. Als je in termijnen betaalt dan zal de universiteit de resterende termijnen blijven afschrijven tot het volledige openstaande bedrag is voldaan. Je kunt er daarom voor kiezen om t/m 31 augustus ingeschreven te blijven staan. Voordeel van ingeschreven blijven staan is dat je je rechten als student behoudt, zoals het recht op OV-chipkaart. Vanaf medio juni kun je aangeven dat je met ingang van het nieuwe collegejaar (=1 september) niet opnieuw wilt inschrijven. Dat doe je eveneens bij Studielink via de knop ‘niet herinschrijven’.

Na uitschrijving ontvang je van Studielink een bevestiging van je verzoek tot uitschrijving. Let op: Vergeet niet bij DUO eventuele studiefinanciering, lening en Studenten OV chipkaart stop te zetten. De datum beëindiging studiefinanciering moet eerder zijn of overeenkomen met de datum beëindiging inschrijving aan de universiteit.

Postmaster Accountancy

Als je je uit wilt schrijven voor de postmaster opleiding Accountancy neem dan contact op met de coördinator van de opleiding. Hij zal je uitschrijving aan Student Administration doorgeven.

In geval van afstuderen, zal na het goedkeuren van een diplomaverzoek, automatische uitschrijving plaatsvinden.

Bijvakstudent convenant of individueel

Wil je uitschrijven als bijvakstudent? Vul ons digitaal uitschrijfformulier voor bijvakonderwijs in. De student Administration zal je huidige inschrijving dan beëindigen per de datum die je aangegeven hebt op dit formulier.

Contract cursist

De inschrijving als contractcursist aanschuifonderwijs loopt altijd t/m 31 augustus en stopt automatisch per 1 september.

Checklist
Verklaring van uitschrijving aanvragen

Soms heb je een verklaring van uitschrijving nodig. Deze kun je aanvragen als je uitschrijving geheel is voltooid en je hiervan via studielink een bevestiging ontvangen hebt. Vraag pas dan via internet een verklaring van uitschrijving aan.