Onderzoek doen

Digital Sciences for Society event

Datum: Tijd: 12:00 Locatie: Mindlabs

Ontmoet collega’s en partnerorganisaties die betrokken zijn bij onderzoek op het snijvlak van digitale, mens- en maatschappijwetenschappen. Wissel kennis uit en doe inspiratie op voor nieuwe samenwerkingsinitiatieven.

Het Digital Sciences for Society event biedt een gevarieerd programma met keynote speakers, een paneldiscussie, een netwerkborrel en interactieve sessies over actuele onderwerpen binnen het domein van de digital sciences zoals Ethics of AI en Digital Twins.

Waarom en voor wie

In lijn met de doelstelling van het Digital Sciences for Society programma van de universiteit, richt het evenement zich op het stimuleren van samenwerking op het snijvlak van de digitale wetenschappen en mens- en maatschappijwetenschappen. Dit in co-creatie met maatschappelijke partners en met de ambitie om maatschappelijke impact te genereren.

Iedereen die daarin een rol van betekenis kan spelen is welkom.

Programma

12:00 - 13:00 Welkom en Lunch

-

13:00 – 13:15 Introductie

Door Wim van de Donk (Rector Magnificus tevens voorzitter College van Bestuur Tilburg University) en Boudewijn Haverkort Academic Lead Digital Sciences for Society Program, Dean Tilburg School for Humanities and Digital Sciences.

Wim van de Donk en Boudewijn Haverkort openen de middag namens het bestuur van Tilburg University. Zij zijn direct betrokken bij de uitvoering van het Digital Sciences for Society programma.

De middag wordt gemodereerd door Pieter Spronck. Hoogleraar Computer Science en voorzitter van de Tilburg AI Special Interest Group (TAISIG).

Pieter doceert programmeren en kunstmatige intelligentie. Zijn onderzoeksinteresses omvatten evolutionaire systemen, adaptieve controle, AI van computerspellen, spelersmodellering, multi-agent systemen, kennistechnologie en serious games.

TAISIG verbind onderzoekers van verschillende departementen en onderzoeksgroepen om hun bijdrage aan de ontwikkeling van mensgerichte KI ten behoeve van de samenleving te maximaliseren. De onderzoekers gaan het gesprek aan over hun onderzoek tijdens de TAISIG Talks.

Tijdens opening van het academische jaar met als thema ‘The Art of Digitalization'  gaf Boudewijn Haverkort eerder een speech waarin hij reflecteerde op zowel de kansen als de zorgen met betrekking tot de digitale transitie. Hij reflecteerde ook op de rol van Tilburg University in die digitale transitie en de onderzoeks- en onderwijsinitiatieven.

Voor Wim van der Donk is digitalisering een van de ‘grondplaten’ voor de ontwikkeling van Tilburg University. In zijn bijdrage zal hij hier een toelichting op geven.

13:15 - 13:35 Veiligheid in het tijdperk van AI

Een balans vinden tussen innovatie en verantwoord gebruik

Keynote Roy Lindelauf

Hoogleraar Data Science in Militaire Operaties (NLDA) & Veiligheid, Security (Tilburg University)

Dr. ir. Roy Lindelauf is bijzonder hoogleraar 'Data Science, Safety & Security'. Het onderzoek binnen de leerstoel wordt uitgevoerd tegen de achtergrond van een veranderende wereld met aanzienlijke implicaties van het gebruik van Kunstmatige Intelligentie en digitalisering. Het richt zich op ethische aspecten van het gebruik van Kunstmatige Intelligentie in het veiligheidsdomein, algoritmen ter ondersteuning van (militaire) besluitvorming, en intelligentie en cyberveiligheid. 

Lindelaufs specialiteit ligt in de wisselwerking tussen wiskundige modellering en veiligheids- en inlichtingenanalyse. Hij gebruikt wiskundige en computerwetenschappelijke methoden om terrorisme, politiek geweld, conflicten en oorlog te analyseren, evenals aanverwante onderwerpen zoals netwerkveerkracht, cyber- en netwerkontwerp.

13:35 - 14:00 Panel gesprek: Digital Sciences for Society

Deelnemers:

Roy Lindelauf: bijzonder hoogleraar Data Science, Safety & Security

Merel NoormanAssistant Professor, Tilburg Law School, TILT

Eric Postma, Professor Artificial Intelligence bij het Cognitive Science & AI departement van Tilburg University en bij de  Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

In het panel gesprek wordt onder leiding van Pieter Spronck ingegaan op vragen zoals:

 • Wat zijn kansen en bedreigingen van het gebruik van Kunstmatige Intelligentie en digitalisering voor de maatschappij?
 • Welke ethische aspecten zijn belangrijk en hoe moeten we daar mee omgaan?
 • Is het wel veilig om gebruik te maken van deze nieuwe technologieën? Of vergroten ze ons veiligheid juist?

Het gesprek geeft een beeld van de diverse invalshoeken en kennisgebieden die bij Tilburg University aanwezig zijn binnen het domein van Digital Sciences. En hoe we die gebruiken om met onderzoek een verantwoorde toepassingen in de maatschappij te realiseren.

14:00 - 15:00 Round 1 Break out sessions
 1. Ontwikkelen partnerschap voor impact

Remco Mannak is universitair docent aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB), afdeling Organisatiekunde.

Mignon Wuestman en Bregje Swinkels zijn ecosysteemontwikkelaars binnen het Knowledge Transfer Office (KTO) van Tilburg University. Een van hun taken is het ondersteunen van onderzoekers die impact willen maken met hun onderzoeksprojecten.Als jouw onderzoeksproject over tien jaar een Nobelprijs wint of op de cover van de New York Times staat, wat heeft het project dan zo'n succes gemaakt? Welke partners hebben je geholpen om impact te maken op de maatschappij? Wat maakte dat uw samenwerking werkte?De maatschappelijke uitdagingen waar we allemaal aan werken zijn zo complex dat we ze onmogelijk in ons eentje kunnen oplossen. Impact vereist daarom samenwerking. Tijdens deze workshop laat dr. Remco Mannak zien welke waardevolle lessen wetenschappelijk onderzoek ons heeft geleerd over samenwerking en innovatie. Wat kun jij van deze lessen leren om ervoor te zorgen dat samenwerking binnen jouw project tot het beste resultaat leidt? 

Vervolgens gaan we aan de slag met de potentiële impact van je projecten. Hoe kunnen maatschappelijke partners bijdragen aan deze impact en welke vormen van samenwerking passen bij jullie stijl? In deze sessie gaan we aan de slag met deze vragen en leggen we de basis voor een impactvol onderzoeksproject.


 1. Digitale wetenschappen en de energietransitie

Wendy van de Valk, bijzonder hoogleraar Purchasing & Supply Chain Management aan Tilburg University en Academisch trekker van de Academische Werkplaats Klimaat & Energie

De energietransitie is een van de grote uitdagingen van onze tijd. Gegevens die zijn verkregen via digitale technologieën kunnen een belangrijke rol spelen bij het mogelijk maken, faciliteren en zelfs versnellen van deze transitie. 

Tijdens deze sessie bespreken we de onderlinge verbanden tussen data en de energietransitie. Meer specifiek gaan we in op de organisatorische en technische aspecten van data en het delen van data ten behoeve van de energietransitie. Aan deze en andere energie gerelateerde onderwerpen wordt gewerkt binnen het Academische Werkplaats Klimaat & Energie van Tilburg University, waarvan het concept ook tijdens deze sessie zal worden toegelicht.


 1. Hoe maken we de stad leefbaarder met een Urban Digital Twin?

Nick van Apeldoorn, Onderzoeker & Projectleider met focus op een inclusieve digitalisering van de samenleving, Breda University of Applied Sciences (BUAS)

Urban Digital Twins zijn inmiddels wijdverbreid in diverse sectoren. Maar hoe maken we écht goed gebruik van deze technologie voor de ontwikkeling van onze steden, zodat het niet blijft bij een “digitaal speeltje”?  

Er zijn meer woningen nodig, meer groen, meer ruimte voor werken en vervoer, maar de ruimte is beperkt en de interacties zijn complex. 

Nick van Apeldoorn zal in zijn werksessie, gebaseerd op onderzoek van Breda University of Applied Sciences, ingaan op de vraag: Hoe kunnen we het effectief gebruik van Urban Digital Twins versnellen?

Hoe ga je om met complexiteit, hoe verschillen de percepties over Urban Digital Twins en waar is behoefte aan om verder te komen? We komen verder door samen te leren, initiatieven aan elkaar te verbinden en samen te werken in verschillende (internationale) onderzoeksprojecten. In deze werksessie worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar het gebruik van Urban  Digital Twins in Brabantse steden dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant. De deelnemers aan de sessie wordt gevraagd om mee te denken over toekomstige onderzoeksvoorstellen voor de ontwikkeling van Urban Digital Twins en de rol die zij daarin willen spelen.


 1. Interactieve informatiesessie over digitale onderzoeksondersteuning 

Puck Wildschut, Product Owner Digital Research Support en coördinator Digital Research Support Center bij de Universiteitsbibliotheek Tilburg

In het dynamische domein van digitaal onderzoek wordt de samenwerking tussen onderzoekers en multidisciplinaire professionals steeds belangrijker. TiU heeft haar pool van embedded en TiU-brede Research Engineers, Data Stewards, Data Analisten en Software Ontwikkelaars uitgebreid om de beschikbaarheid van de benodigde technische expertise te garanderen om onderzoekers te ondersteunen als het gaat om digitale infrastructuur, data management en curatie, en IT-oplossingen voor onderzoek. Tijdens deze sessie tijdens het DSFS-evenement zal het Digital Research Support (DRS)-team van TiU Library en IT Services toelichten hoe DRS je kan helpen in je onderzoekspraktijk, van een snelle helpende hand tot de co-creatie van nieuwe benaderingen voor uitdagingen in het digitale onderzoekslandschap. Daarnaast is er de mogelijkheid voor een één-op-één oriënterend gesprek met een van de teamleden. Of je nu specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld reproduceerbare codering of cloud computing, of over het (inter)operabel maken van een verzameling R-/en Python-scripts; of bredere vragen zoals hoe je je data en code FAIR maakt, het DRS-team is er om ze allemaal te bespreken.

15:00 - 15:30 Break

-

15:30 - 16:30 Round 2 Break out sessions
 1. De (on)mogelijkheden van ChatGPT voor het onderwijs.

  Alexander Schouten, Associate Professor Business Communication & Digital Media

  In deze workshop bespreken we de mogelijkheden van ChatGPT en andere generatieve AI (zoals Bard, Dall-e, Midjourney, Canva) voor het onderwijs. Het doel van de workshop is te bepalen hoe we onze leerdoelen kunnen bereiken ondanks of juist dankzij generatieve AI. In de workshop bespreken we wat generatieve AI is, en wat de (on)mogelijkheden zijn van deze technieken. Daarna bespreken we hoe studenten gebruik maken van generatieve AI en hoe dat invloed kan hebben op het bereiken van de leerdoelen in de cursus. Tot slot bespreken we hoe we als docenten zelf gebruik kunnen maken van generatieve AI in ons onderwijs, zoals hulp bij het maken van tentamens, onderwijsplanning, en het geven van feedback.


 2. Presentatie Icoon en Groeiprojecten: Digital Sciences for Society onderzoek

  Martin van der Broek, Programma manager Digital Sciences for Society

  En projectleiders Icoon- en Groeiprojecten (nog nader te bepalen)

  Een selectie van Icoon- en Groeiprojecten worden gepresenteerd. De projectleiders vertellen over hun onderzoeksproject en de lessen die ze hebben geleerd bij de ontwikkeling van het onderzoeksvoorstel. Bijvoorbeeld bij het betrekken van externe en universitaire partners. Ook gaan ze in op de impact die het resultaat van het onderzoek kan hebben.

  Korte beschrijvingen en filmpjes van alle projecten zijn te vinden op de website van het Digital Sciences for Society programma.


 3. Inloop spreekuur Digital onderzoek infrastructuur

  Vertegenwoordigers Bibliotheek- en IT-diensten en andere experts

  TiU heeft haar pool van embedded en TiU-brede Research Engineers, Data Stewards, Data Analisten en Software Ontwikkelaars uitgebreid om de beschikbaarheid van de benodigde technische expertise te garanderen voor ondersteuning van onderzoekers waar het gaat om digitale infrastructuur, data management en curatie, en IT-oplossingen voor onderzoek. 

  Als je een specifieke vraag hebt over de technische ondersteuning van je onderzoek, is dit de kans om de juiste expert te vinden!

  In een een-op-een sessie kun je je vraag of verzoek in meer detail bespreken.

  Stuur naast je registratie voor het DSFS evenement een e-mail naar DSFS@tilburguniversity.edu met je vraag en vermeld in het onderwerp van je e-mail “Walk-in consult Digitale onderzoeksinfrastructuur”. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de juiste expert aanwezig is.


 4. AI en ethiek: is iedereen een expert? 

  Merel Noorman, Assistant Professor Tilburg Law School

  In deze interactieve Masterclass bespreken we de groeiende behoefte aan ethische expertise bij de ontwikkeling van AI-technologieën. 

  Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zullen we een aantal belangrijke kwesties bespreken die recente ontwikkelingen in AI aan de orde hebben gesteld, zoals privacy, eerlijkheid, banen en verantwoordelijkheid. 

  Daarna kijken we naar wat er momenteel wordt gedaan om dergelijke kwesties binnen organisaties aan te pakken en bespreken we in hoeverre dit nieuwe soorten interne expertise vereist.

  Een recent interview met Merel is te vinden op de website van Tilburg University.


 5. Ontwikkeling van moderne AI en de impact op de samenleving

  Eric Postma, hoogleraar Kunstmatige Intelligentie bij het departement Cognitive Science & AI van Tilburg University en aan de Jheronimus Academy of Data Science en Pieter Spronck, hoogleraar Computer Science en voorzitter van de Tilburg AI Special Interest Group (TAISIG)

  Een "down-to-earth" sessie over recente ontwikkelingen in AI en de manier waarop het ons leven en de maatschappij als geheel beïnvloedt.

  Na een inleidende beschouwing over algoritmen, machinaal leren en de recente 'AI-revolutie' komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • moeilijkheden waarmee we worden geconfronteerd bij het begrijpen van alle aspecten van AI en verantwoord gegevensgebruik;
 • de AI-revolutie als zowel een technische als een sociale revolutie, die vraagt om een interdisciplinaire benadering;
 • waarom certificering van AI-algoritmen door een onafhankelijke instantie noodzakelijk is.
16:30 - 17:00 Afsluiting en netwerkborrel

-

Aanmelden

Registreren is mogelijk door het registratieformulier in te vullen.

Maak je klaar voor de digitale toekomst

Het Digital Sciences for Society programma investeert in impactvol onderzoek, onderwijs en samenwerking gericht op het benutten van de kansen en het omgaan met de uitdagingen die digitalisering biedt voor wetenschap en maatschappij.

Lees meer