News and events Tilburg University

TILT en TILEC fuseren

Gepubliceerd: 03 december 2018 Laatst bijgewerkt: 11 april 2019

TILT en TILEC zijn per 1 december 2018 gefuseerd tot een nieuwe vakgroep onder de naam LTMS (Law, Technology, Markets, and Society). Dit is vandaag bekendgemaakt door het Faculteitsbestuur van Tilburg Law School. Prof. dr. Ronald Leenes wordt Head of Department. De fusie is het resultaat van overleg tussen de leden van beide instituten en de universiteit. Met de combinatie van de specialismes van TILT en TILEC kan de nieuwe vakgroep een toonaangevende onderzoeksgroep in Europa en daarbuiten worden op het gebied van bestuur en regulering van economische activiteit in brede zin in een tijd waarin informatietechnologie innovatie op veel gebieden stimuleert.

TILT (Tilburg Institute for Law, Technology and Society) is een van de leidende onderzoeksgroepen in Europa op het raakvlak van recht, technologie, en samenleving, die technologische ontwikkeling en innovatie bestudeert om oorzaken van potentiële en manifeste maatschappelijke problemen en de eventuele noodzaak tot ingrijpen c.q. reguleren in kaart te brengen.

TILEC (Tilburg Law and Economics Center) is een toonaangevend centrum op het snijvlak van recht en economie waarin Tilburg Law School (TLS) en de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) samenwerken en dat zich met name richt op de regulering van economische activiteit, met een groeiende nadruk op het informatietijdperk.

Leenes: ‘Na raadpleging en overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat de twee groepen elkaar goed aanvullen en dat wezenlijke synergieën kunnen worden bereikt als beide groepen echt gaan samenwerken en dagelijks met elkaar optrekken. Het nieuwe team zal zich gaan bezighouden met de wisselwerking tussen innovatie, regulering en normatieve visies en bestrijkt het hele spectrum van regulerende instrumenten van recht, sociale normen, technologie en markten. We zijn vol vertrouwen dat door de samenwerking met TiSEM TILEC leden ook zullen profiteren van de fusie. We verwachten dat deze fusie een robuust onderzoeksteam zal opleveren met een wereldwijde impact omdat het een combinatie vormt van sterke onderzoekers met complementaire vaardigheden en expertises.’