Zwijsen Building

Zwijsengebouw: centrum voor reflectie en gebed

Het Zwijsengebouw biedt ruimte voor reflectie en bezinning aan studenten en medewerkers op de campus van Tilburg University.

Dit centrum voor reflectie en gebed nodigt de bezoeker uit tot bezinning, waarmee het wil bijdragen aan meer bewustwording. Een plaats waar gereflecteerd kan worden op het eigen handelen, een plek ook waar wetenschappers iets van hun niet-wetenschappelijke kant kunnen laten zien. Hiermee is het een kwalitatieve toevoeging aan de universiteit, waarbij geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen niet op de voorgrond staan. Een laagdrempelig gebouw dat bezoekers geen bepaalde identiteit opdringt, zodat iedereen zich er welkom voelt. Een gebouw dat een evenwicht vormt tussen rust en ontmoeting. De diversiteit aan bezoekers leidt tot een bijzondere uitwisseling van visies en overtuigingen door studenten en medewerkers.

Het Zwijsengebouw is open op werkdagen van 8.00 tot 21.00u voor Tilburg University studenten en medewerkers. Vrij toegang.

Bijeenkomsten en reguliere activiteiten

Normaliter vinden in het gebouw een diversiteit aan bijeenkomsten plaats die georganiseerd worden door Studium Generale, alsook door andere afdelingen en studenten(-organisaties) binnen de universiteit.

Het Zwijsengebouw

Het markante Zwijsengebouw, centraal gelegen op de campus van Tilburg University,  werd op 22 mei 1992 geopend en is in 2014 grondig gerenoveerd en verbouwd tot een meer multifunctioneel gebouw. 

Het gebouw is vernoemd naar Joannes Zwijsen, die in de 19e eeuw een belangrijke rol heeft gespeeld bij de emancipatie van de – destijds nog achtergestelde – rooms-katholieke bevolking in Nederland, vooral door de bevordering van de ontwikkeling van onderwijs en gezondheidszorg.

Multifunctioneel

Zaal: stilteruimte & bijeenkomsten

De zaal op de begane grond biedt ruimte voor meditatie of gebed, of om er in alle rust even te zitten. Dagelijks bezoeken studenten, medewerkers en bezoekers van de universiteit het Zwijsengebouw om er een moment voor zichzelf te nemen. 
De zaal is ook beschikbaar voor bezinnings- en discussiebijeenkomsten door studenten en/of medewerkers van de universiteit.  We verzoeken je hiertoe vooraf te reserveren. Voor reserveringen: zie Contact.
Er zijn ook 2 kunstwerken van Marc Mulders (schilder, aquarellist, fotograaf en glazenier) te bezichtigen.

Foyer

De foyer biedt gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een rustig gesprek te voeren.

Gebedsruimte (moslim)

Een gebedsruimte voor het verrichten van de dagelijkse gebeden voor moslimstudenten en -medewerkers is beschikbaar op de eerste verdieping.

Meer weten?

Wil je na het lezen van deze website meer weten over het Zwijsengebouw of de activiteiten die daar plaats (kunnen) vinden, of wil je een bijeenkomst in het Zwijsengebouw (zaal) organiseren, neem contact op via: (013 466) 3217 |  e-mail: zwijsenbuilding@tilburguniversity.edu

Is het Zwijsengebouw gesloten neem dan contact op met de afdeling beveiliging (013-466) 3000 | e-mail safetysecurity@tilburguniversity.edu