Studium Generale, symposium, publiek

Zomergesprekken

Bekijk onze online Zomergesprekken en maak kennis met een aantal van onze boeiende wetenschappers.

In deze serie interviews spreken we over maatschappelijke kwesties en recente ontwikkelingen. Met het ene oog op het onderzoeksterrein van de wetenschapper en het ander oog op de actualiteit proberen we grip te krijgen op veranderende tijden.

Gedurende de zomerweken worden via deze webpagina nieuwe interviews gepubliceerd. Je kunt natuurlijk ook de Studium Generale playlist op Youtube volgen voor de meest recente updates.

Voel je vrij de video’s te delen. Onze hashtags: #SGTilburg #TilburgU

Kees de Groot – Kerk en religie in vloeibare tijden

Socioloog en theoloog prof. Kees de Groot wordt door programmamaker Has Klerx geïnterviewd over de ‘liquidatie’ van de (rooms-katholieke) kerk en over religie in onze 'vloeibare moderniteit'. Onder meer wordt dit geïllustreerd aan de hand van ontwikkelingen rondom geestelijke verzorging, christelijke spirituele centra en het seculiere theater. Verder wordt gesproken over zingeving gedurende de Corona-crisis en over de bijdrage van het katholiek sociaal denken als het gaat om de koers van de economie.

Kees de Groot is bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid aan de Tilburg School of Catholic Theology, Tilburg University. Interviewer is Has Klerx, programmamaker Studium Generale, Tilburg University.

Peter Achterberg – Vertrouwen in de wetenschap & de strijd om culturele identiteit

Cultuursocioloog prof. Peter Achterberg gaat in gesprek over het publieke vertrouwen in instituties, en in het bijzonder het vertrouwen in ‘de wetenschap’. Achterberg zet uiteen dat ‘de wetenschap’ in onze informatiesamenleving met vele waarheidsclaims te maken heeft. In dit verband passeren onder meer complotdenkers, antivaxers en het corona-beleid de revue. Verder komt naar aanleiding van de Black Lives Matter protesten de strijd om culturele identiteit ter sprake. En tot slot, hoe je als socioloog het individualistische karakter van de samenleving tegemoet treedt.

Peter Achterberg is hoogleraar Sociologie aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University. Interviewer is Has Klerx, programmamaker Studium Generale, Tilburg University.

Conny Rijken – Mensenhandel en vluchtelingenproblematiek

Juriste prof. Conny Rijken laat zich bevragen over mensenhandel en vluchtelingenvraagstukken. Zowel de internationale afspraken als tal van concrete voorbeelden komen ter sprake. Zo wordt er gekeken naar ‘urban refugees’ en de kampen in Griekeland, de situatie op migratiehubs in Afrika, de slachthuizen en de land- en tuinbouw in Nederland, het spoorloos verdwijnen van asielzoekers uit opvangcentra en het WK voetbal ‘22 in Qatar. Tevens leidt Rijken haar onderzoek in naar ‘victimigratie’ en onderzoek naar vluchtelingenkinderen in Turkije. Rijken pleit voor meer (Europese) solidariteit en meer aandacht voor discriminatie.

Conny Rijken is hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan Tilburg Law School. Interviewer is Has Klerx, programmamaker Studium Generale, Tilburg University.

Bart Engelen – Moraliteit en beleid in tijden van corona 

Ethicus en politiek filosoof dr. Bart Engelen zoomt in op het coronabeleid van Nederland en België, en analyseert de ethische waarden die op het spel staan bij het handhaven van de ingevoerde beleidsmaatregelen. Hoe weeg je namelijk de waarden privacy, gezondheid en vrijheid tegen elkaar af? En hoe ver mag je als overheid gaan in het aansturen tot naleving van de maatregelen? Met zijn studenten is hij bezig met een project waarbij tastbare morele voorbeelden centraal staan als handvat voor het benaderen van abstracte ethische dilemma’s. In plaats van stoffige discussies over eeuwenoude theorieën propageert Engelen een eigentijdse benadering van filosofie, waarin alles aanleiding kan geven tot kritische reflectie.

Bart Engelen is universitair hoofddocent Filosofie aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, Tilburg University. Interviewer is Oskar Knötschke, programmamaker Studium Generale, Tilburg University.

Emile Aarts & Margriet Sitskoorn – Corona & ‘The New Common’

In het gesprek met Emile Aarts en Margriet Sitskoorn staat de totstandkoming van het boek ‘The New Common – How the COVID-19 Pandemic is Transforming Society’ centraal. Mede onder hun redactie zijn door 54 wetenschappers van Tilburg University 31 essays geschreven met aan Corona gerelateerde bevindingen, inzichten en vergezichten. In het gesprek aandacht voor de geschiedenis die momenteel wordt geschreven; de versnelling in de digitale transformatie; de kwetsbaarheid van de verschillende groepen in de samenleving; en het belang van menselijk contact. De huidige staat van urgentie fungeert als katalysator voor verandering en vraagt om een intensieve wisselwerking tussen mens- en maatschappijwetenschappers, studenten en externe partners. Binnen Tilburg University slaat het Impactprogramma bruggen en jaagt het samenwerkingen en bewustwording aan.

Emile Aarts is hoogleraar informatica aan Tilburg School of Management and Economics, Tilburg University. Margriet Sitskoorn is hoogleraar klinische neuropsychologie aan Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en programmaleider ‘Enhancing Health & Wellbeing’ bij het Impactteam, Tilburg University. Interviewer is Has Klerx, programmamaker Studium Generale, Tilburg University.