Man in rolstoel

College Brede Welvaart: Werken en ondernemen

Datum: Tijd: 16:00 Locatie: Black Box, Esplanadegebouw, Tilburg University

Onze economie verandert. ‘Brede welvaart’ staat daarbij veel centraler. Wat betekent dat voor bedrijven en de arbeidsmarkt? Sprekers bij dit college zijn hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen en praktijkhoogleraar en Rabobank-econoom Otto Raspe. (SG-Certificaat*)

Tijd: 16:00 - 18:00 uur.  Gratis entree, inschrijven verplicht.

Meld je hier aan voor dit collegeTransitie bedrijven

Bedrijven staan voor de opgave om mee te bewegen in de transitie naar een duurzame en inclusieve economie. Dat gaat over vergroenen en inzicht hebben in de ketens waarin bedrijven actief zijn. Maar het gaat ook over diversiteit en inclusie. We laten zien hoe het bedrijven toe gaat in deze transitie, wat het oplevert en waarom sommige bedrijven in de transitie versnellen en anderen achterop raken. Aan de orde komen: de rol van het bedrijf, en zijn beleidsomgeving. Wat is nodig om ondernemend naar brede welvaart te komen?

Personeel op maat 

Vervolgens leggen we de focus op arbeid en de arbeidsmarkt. Deze zijn in tweeledig opzicht van grote betekenis voor brede welvaart. Voor het realiseren van brede welvaart zijn voldoende mensen nodig met de juiste vaardigheden, ook in het AI- en robottijdperk, om de verschillend transities te realiseren (energie & klimaat, gezondheidszorg, woningbouw, onderwijs etc.). We hebben echter te kampen met structurele personeelstekorten, die leiden tot ontwrichting in de maatschappij en verlies van brede welvaart. We gaan in op de mogelijke oplossingen en scenario’s die voor het inclusie- en personeelstekort voorstelbaar zijn.

Inclusietekort 

Daarnaast is het voor individuele mensen van groot belang dat zij kunnen participeren in waardevol werk, waarin zij zich kunnen ontwikkelen, sociale contacten kunnen onderhouden en inkomenszekerheid kunnen veiligstellen. Mensen die werken zijn ook gemiddeld gelukkiger en gezonder dan mensen die niet werken terwijl zij dat wel zouden willen. Er is echter sprake van een fors inclusietekort op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Sprekers

  • Ton Wilthagen – hoogleraar ‘Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt’, Tilburg University
  • Otto Raspe – Hoofd RaboResearch Regio's, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap (Rabobank) & Professor of Practice Brede Welvaart en Regionale Economie, TiSEM, Tilburg University

Na twee keynote-lezingen gaan we met een panel en de zaal in gesprek. In het panel hebben naast de twee keynote-sprekers zitting:

Moderator:

Collegereeks ‘Brede Welvaart’

In deze vijfdelige collegereeks ‘Brede Welvaart’ kijken we naar de grote vragen van onze snel veranderende samenleving. We brengen de verschillende dimensies met elkaar in verband: financieel-economisch, sociaal-maatschappelijk en ecologisch. Hoe kunnen we vervolgens de transities vormgeven die ons een gezonde, rechtvaardige en welvarende toekomst moeten brengen? De verschillende benaderingen komen in deze reeks aan bod.

Aanmelden volgende colleges in deze reeks

De colleges in deze reeks staan telkens op zichzelf, het is dus niet per se nodig andere colleges in deze reeks te volgen. Voor elk college volgt t.z.t. een apart aanmeldformulier. Hierop kun je tevens aangeven op de hoogte te willen blijven van de volgende colleges. De volgende colleges vinden plaats op:

Meer informatie

Deze collegereeks is een initiatief van Programma Brede Welvaart en Studium Generale, Tilburg University. M.m.v. studievereniging voor bestuurskunde Magister | Juribes.

Contact: Has Klerx  (Studium Generale)

* Voor studenten kan dit programma meetellen voor het SG-Certificaat. Kijk op de SG-Certificaatwebsite voor alle voorwaarden.


Wil jij ook op de hoogte blijven van Studium Generale?

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Volg Studium Generale op social media