Zwijsen Building

Zwijsengebouw

Bezoek het Zwijsengebouw! Al meer dan 25 jaar biedt het ruimte voor reflectie en bezinning aan studenten en medewerkers op de campus van Tilburg University, en is elke werkdag geopend van 9.00 tot 22.30 uur, en in het weekend van 09.00 tot 17.00 uur.

Reflectie en gebed

Het markante Zwijsengebouw, centraal gelegen op de campus van Tilburg University,  werd op 22 mei 1992 geopend.

Dit centrum voor reflectie en gebed nodigt de bezoeker uit tot bezinning, waarmee het wil bijdragen aan meer bewustwording. Een plaats waar gereflecteerd kan worden op het eigen handelen, een plek ook waar wetenschappers iets van hun niet-wetenschappelijke kant kunnen laten zien. Hiermee is het een kwalitatieve toevoeging aan de universiteit, waarbij geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen niet op de voorgrond staan. Een laagdrempelig gebouw dat bezoekers geen bepaalde identiteit opdringt, zodat iedereen zich er welkom voelt. Een gebouw dat een evenwicht vormt tussen rust en ontmoeting. De diversiteit aan bezoekers leidt tot een bijzondere uitwisseling van visies en overtuigingen door studenten en medewerkers.

In de zaal van het Zwijsengebouw zijn 2 kunstwerken van Marc Mulders (schilder, aquarellist, fotograaf en glazenier) te bezichtigen.

Het gebouw is vernoemd naar Joannes Zwijsen, die in de 19e eeuw een belangrijke rol heeft gespeeld bij de emancipatie van de – destijds nog achtergestelde – rooms-katholieke bevolking in Nederland, vooral door de bevordering van de ontwikkeling van onderwijs en gezondheidszorg.

Multifunctioneel gebouw

Het Zwijsengebouw is in 2014 grondig gerenoveerd en verbouwd tot een meer multifunctioneel gebouw. 

  • De zaal op de begane grond biedt ruimte voor meditatie of gebed, of om er in alle rust even te zitten. Dagelijks bezoeken studenten, medewerkers en bezoekers van de universiteit het Zwijsengebouw om er een moment voor zichzelf te nemen.
    De zaal is ook te reserveren door studenten en medewerkers voor het houden van bijeenkomsten: zie 'Reserveren en contact'.
  • De foyer biedt gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een rustig gesprek te voeren.
  • Een gebedsruimte voor het verrichten van de dagelijkse gebeden voor moslimstudenten en -medewerkers is beschikbaar op de eerste verdieping.

Het Zwijsengebouw bezoeken

Je bent van harte welkom om het Zwijsengebouw te bezoeken.

De openingstijden zijn:

  • elke werkdag van  9.00 tot 22.30 uur (vrij toegang)
  • in het weekend van 9.00 tot 17.00 uur (toegang m.b.v. University card)

Op werkdagen is het gebouw de gehele dag vrij te bezoeken. Voor toegang in het weekend met de University card kun je accreditatie verkrijgen bij Beveiliging (Vigilantegebouw).

Het Zwijsengebouw is ook te bezoeken via Google Maps. Het is mogelijk om online door het gebouw te navigeren en te bekijken.

Bijeenkomsten & Reguliere activiteiten

In het gebouw vinden een diversiteit aan bijeenkomsten plaats die georganiseerd worden door Academic Forum, alsook door andere afdelingen en studenten(-organisaties) binnen de universiteit.

Meer informatie over de uiteenlopende reguliere bijeenkomsten (en hun organisaties) vind je hieronder (openklappen items):

Zenmeditatie >>
Stiltemeditatie >>
Mindfulness - Wake Up Tilburg>>
Workshop 'Free your mind' >>
Moslimgebed >>
Studentenverenigingen >>
Studentenpastoraat Maranatha >>

Reserveren & contact

Studenten en medewerkers van de universiteit kunnen het Zwijsengebouw reserveren voor bijeenkomsten of activiteiten die zij organiseren. Deze bijeenkomsten moeten dan wel gerelateerd zijn aan Tilburg University en gaan over onderwerpen die bijdragen aan meer bewustwording.

Daarbij valt te denken aan thema's als karaktervorming, persoonlijke ontwikkeling, ethiek, filosofie, religie, meditatie en vormen van (persoonlijke) overtuiging.

Voor reserveren en contact: