Studentassessors Lilly Tijs

Een studentassessor weet wat er leeft onder studenten

Karakter 8 min. Clemens van Diek

Een student die aanschuift bij de vergaderingen van het College van Bestuur. Dat is best een, wat je mag noemen, 'uitdaging'. Een vrij nieuwe rol ook. Wat doet deze studentassessor, zoals de functie wordt genoemd? Wat is de meerwaarde? Wat wordt ter sprake gebracht? Hoe is het gegaan? Lilly Schurman draagt het stokje over aan Tijs van der Zanden. Wat kan Tijs ter harte nemen? De gaande en de komende studentassessor. Een dubbelinterview.

Lilly Schurman (24) is de eerste studentassessor bij het CvB. Eind van de zomer zit de primeur erop. De geboren Tilburgse, met Poolse en Jamaicaanse roots, doorliep het Odulphus Lyceum en volgt nu twee studies in Tilburg: de bachelor bestuurskunde én rechtsgeleerdheid. Na de tentamens moet de scriptie bestuurskunde nog worden afgerond waarna ze een tijd gaat werken bij de griffie van de rechtbank. Later volgen twee masters in Tilburg.  

Lilly is een ambitieuze studente met, zegt ze zelf, grote overtuigingskracht. Perfectionistisch ook. Ze wil het maximale uit haarzelf halen. De overvolle agenda spreekt boekdelen. Zit in de Raad van Advies van Odulphus, werkt aan een verkiezingshandleiding voor politieke partijen, gaf beleidsadvies aan de Gemeente Tilburg, deed de bestuursondersteuning bij een politieke partij. En dan volgt ze ook nog de topklas rechtsgeleerdheid, het Honours Program. Allemaal ervaringen die haar hielpen bij de geslaagde sollicitatie naar studentassessor. 

Heb je nog wel tijd over? 

Lilly: "Haha, heel weinig. Dat is mijn valkuil. Ik heb een brede interesse en vind te veel dingen leuk." 

Oppassen voor een burn out... 

Lilly: "Dat zegt mijn moeder ook altijd. Maar het lukt wel hoor. Deze job valt straks weg maar dan komt er vast weer wat anders. Er is zoveel te doen." 

Wat wil je worden? 

Lilly: "Rechter of advocaat. Maar de politiek en beleidsadvisering lijken me ook erg interessant." 

Lilly

Dit is een fijne universiteit maar etnische minderheden worden onderbelicht

Lilly

Tijs van der Zanden (22) volgt Lilly op. Hij komt uit Oudewater (tussen Woerden en Gouda) en heeft net de bachelor bedrijfseconomie afgerond. Daarna volgt eventueel de master international management in Tilburg. Als uitwisselingsstudent zat hij in Melbourne, Australië. Tijs: "Geweldig land. De mentaliteit daar is superrelaxed. Een fantastische ervaring op een uni ver weg. De studietijd is er om jezelf te ontwikkelen, niet alleen in de boeken zitten maar er ook leuke dingen naast doen." Hij omschrijft zichzelf als een enthousiaste, betrokken en nieuwsgierige student. Naast de studie is hij actief bij studentenvereniging St. Olof en was eerder voorzitter van fractie Front in de Universiteitsraad (U-Raad). 

Tijs: "Die U-Raad ervaring was geweldig, om bij beleidskeuzes betrokken te zijn en het perspectief van studenten door te geven aan het bestuur. Daarom heb ik gereageerd op de vacature van assessor. Nóg een jaartje bijdragen aan het universiteitsbeleid. Zin in." 

Oudewater. En dan in Tilburg studeren? 

Tijs: "Iedereen op school ging naar Rotterdam, Amsterdam of Utrecht. Mij sprak juist aan dat niemand naar Tilburg ging. Daarbij, mijn familie is Brabants. Na een kijkje op de universiteit was ik meteen verkocht, vooral door de mooie groene campus. Zo compact is het elders niet. Ik voelde meteen die Brabantse gezelligheid (cliché, haha)." 

Lilly: "Voor mij was Tilburg een praktische keuze. Plus, de Tilburg Law School is nummer 1 in Nederland. Nee, niet Leiden!"

Is er een mentaliteitsverschil tussen de Randstad en Brabant? 

Tijs: "Dat kun je wel zeggen. De mensen hier zijn opener, meer down to earth, gezelliger. 'Waarom ga je gadverdamme naar Tilburg', zeiden ze. Man, ze zijn nog nooit in Tilburg geweest. Ik voel me hier harstikke thuis."

Ambities? 

Tijs: "Meer leren en ontwikkelen. Later misschien een managementfunctie in een internationaal bedrijf dat impact heeft voor de wereld. Australië zou weer mooi zijn. Uiteindelijk wil ik weer terug naar Nederland." 

Ik voel me zeer gehoord en gewaardeerd

Lilly

Waarom wilde jij studentassessor worden? 

Lilly: "Ik wil mijn stem laten horen. Iets doen wat aansloot op mijn studie. Ik had net een project bij de Gemeente afgerond en al enige ervaring in advies geven opgedaan."

Hoe is het bevallen? 

Lilly: "Ontzettend goed. Veel geleerd. Het was wel zoeken naar hoe de functie vormgegeven moest worden. Je krijgt allerlei invitaties; het is lastig om erachter te komen welke organen en onderwerpen ertoe doen. Ik ben wel aangeschoven bij commissies maar niet alles is van belang voor studenten, daar sta je toch voor. Je moet keuzes maken anders zit je zo dik over de beschikbare tijd van 0.3 fte. Na enige tijd vond ik mijn draai wel."

Wat heb je zoal bereikt? 

Lilly: "Ik heb me op beleidskwesties sterk gemaakt voor minderheden, vrouwen, internationals en studenten met een lagere sociaaleconomische positie, om zo de uni aantrekkelijker te maken. Dit is een fijne universiteit maar etnische minderheden en Nederlandse studenten met een migratieachtergrond worden onderbelicht. Inclusie heeft ook betrekking op mij. Daar heb ik iedere dag mee te maken en gaat mij dus aan. Dat zou voor iedereen moeten gelden, maar helaas. Ik ben heel blij dat het CvB mij serieus neemt."

Wat kan er verbeteren op dit front? 

Lilly: "Studentenverenigingen krijgen geld om inclusiviteit te stimuleren, prima, maar er is bredere actie nodig. Organiseer inclusieve events die iedereen leuk vindt. Denk aan een campusbios. En met Keti Koti moeten we iets doen. De TOPweek, carnaval en andere feesten vinden minderheden niet aantrekkelijk. Vind ik ook." 

Thijs

Voor deze functie moet je het perspectief breed pakken en alle studenten vertegenwoordigen

Tijs

Tijs: "Dat heb ik niet zo ervaren. Dit hoor ik voor het eerst. Wat raad je mij aan om dat perspectief te krijgen? Met wie ga je daarover in gesprek? Waar kom ik ze tegen?" 

Lilly: "Ga in gesprek met mensen met een ander referentiekader. Ik ben iedere dag in de bieb en spreek studenten aan. In de bieb zitten meer etnische minderheden. Hoe denken ze over bepaalde zaken? Wat missen ze? Kunnen kleine dingen zijn. Eten in de bieb of niet? Voelen ze zich deel van de community? Je hoort echt interessante dingen."

 Tijs: "Neem ik mee. Voor deze functie moet je het perspectief breed pakken en alle studenten vertegenwoordigen. In fractie Front hebben we destijds wel gekeken naar hoe je inclusieve events zou kunnen organiseren. Blijkt lastig. Night University is zo'n festijn waar veel internationals op afkomen."

Lilly: "Het begint al bij de TOPweek. De biercantus, veel alcohol. De muziek. Dat boeit mij niet echt en veel medestudenten om mij heen evenmin." 

Tijs: "Die biercantus is wel iets typisch Tilburgs, met Nederlandse meezingliedjes, dat is toch best leuk?" 

Ik vraag liever de mening van studenten die niet in beeld zijn

Lilly

Lilly: "Je hoeft er geen afstand van te doen maar dan moet je daarnaast inclusieve events organiseren. Dit is wel dé periode waarin studenten vriendschappen sluiten voor de rest van hun leven. Zonde als die TOPweek voor minderheden een foute start is."  

Tijs: "Voor internationals en masterstudenten is er een aparte introductie in de winter, vanwege de latere instroom. Dat is voor hen wel een goede start, dacht ik. Maar inderdaad de TOPweek is niet top voor iedereen." 

Lilly: "Ook tussen internationals en Nederlandse studenten zit een grote kloof." 

Tijs: "Dat herken ik. Die integratie kan beter. In Amsterdam is dat normaler, ook in Australië, weet ik uit ervaring." 

Lilly: "Belangrijk is dat gestimuleerd wordt dat Nederlandse etnische minderheden instromen in de international classroom. Dat bevordert daar ook de diversiteit. Het is echt belangrijk dat je met andere culturen leert omgaan, dat je je gepast gedraagt tegenover anderen, nu en later in je baan. Het College denkt met me mee, dat waardeer ik zeer. Er is meer aandacht voor inclusiviteit gekomen. Maar we zijn er nog lang niet." 

Naast inclusie, diversiteit en discriminatie pleitte Lilly voor een statiegeldinleverpunt en vervanging van de studentenpas door een milieuvriendelijker QR-code. De assessor kijkt op detailniveau mee naar de beleidsstukken en stelt kritische vragen. Zo vroeg Lilly aandacht voor digitaal onderwijs, de international classroom, de toegankelijkheid van de uni, community building en het betrekken van studenten bij research.

Lilly: "Op andere universiteiten krijgen studenten e-mails met de vraag of ze mee willen doen met een onderzoek. Zo'n verzoek heb ik hier nog nooit ontvangen. Studenten kunnen leren van onderzoekers en onderzoekers kunnen ook leren van nieuwe perspectieven vanuit studentenoogpunt." 

Mijn focus zal liggen op digitalisering en studentenwelzijn

Tijs

Kun je vrijuit praten? 

Lilly: "Zeker. Sommige stukken zijn vertrouwelijk. De leden praten open en vrij met mij erbij. Uiteraard zijn er meningsverschillen, andere invalshoeken, logisch. Harde conflicten heb ik niet meegemaakt. Iedereen gaat respectvol met elkaar om." 

Het is de bedoeling dat de assessor een actieve houding aanneemt. In het begin had Lilly wel meer contact met de studentenfracties SAM en Front. De assessor adviseert op persoonlijke titel en heeft dus geen vertegenwoordigende functie. In die rol vraagt ze de mening van studenten die niet in beeld zijn, minder actief zijn. Naast de U-Raad, studentengroeperingen en commissies, leg je contacten met afdelingen als Human Resources, Facility Services of Academic Services.  

Lilly: "Tijs heeft die ervaring al, dat scheelt." 

Tijs: "Ja, ik weet wel zo'n beetje hoe de hazen lopen, welke onderwerpen belangrijk zijn en wie je moet benaderen. Ik ben bekend met de commissie Financiën en de UR. De collegeleden kende ik al." 

Lilly: "Alle CvB-leden zaten in mijn sollicitatieprocedure. Drie intensieve gesprekken. Met veel mensen tegenover je aan tafel. Gelukkig ben ik niet op mijn mondje gevallen. Een nuttige eigenschap in deze functie. Op een gegeven moment dacht ik, als ik nu nog niet word aangenomen? Haha." 

Lilly & Thijs

Wat zijn jouw speerpunten? 

Tijs: "Mijn focus zal liggen op digitalisering en studentenwelzijn. Tijdens corona is snel geswitcht naar online onderwijs. Daar is veel van geleerd. De uni moet blijven vernieuwen met innovaties die meerwaarde hebben voor de student. Blended learning is prima. We hebben de camera's, alle technische opties, zonde om die niet te gebruiken. Maar fysiek onderwijs moet blijven. Je leert je medestudenten beter kennen en de campus is een fijne ontmoetingsplek. Ik ga voor een sticky campus, waar studenten blijven plakken zodat ze meer connected raken met de uni." 

Lilly: "Eens. Digitale hoorcolleges ondersteunen echt het fysieke onderwijs. Docenten hoeven niet bang te zijn dat studenten niet komen opdagen ook al worden, zoals bij rechten, bijna alle colleges online gezet. Ik vind dat prettig. Soms kun je je niet concentreren, heb je iets niet goed begrepen of was je ziek. Thuis kun je de boel dan terugluisteren en nog beter je tentamens voorbereiden." 

Maak ruimte voor welzijns- en psychologievakken

Tijs

Je noemde ook studentenwelzijn... 

Tijs: "Ja, studentenwelzijn speelt de laatste tijd enorm. Als je hoort hoeveel studenten er met psychische problemen kampen, burn outs, daar schrik ik van. Dit is toch de tijd om te ontdekken wie je bent. Onderschat wordt hoe belangrijk iemands welzijn is. We studeren wel maar leren niet om met onze gedachten om te gaan."

Heb je dat gemerkt in je eigen omgeving? 

Tijs: "Zeker. Ik zie het overal en ken studenten die dat ervaren hebben. Daar kan de uni op inspelen. Sterker in je vel zitten, daar heb je later veel aan. Enkele simpele trucs hebben hen verder geholpen. Basisdingen als mediteren, praten, meer keuze in de studie. De meeste bachelors liggen helemaal vast. Maak ruimte voor welzijns- en psychologievakken, voor datavakken, duurzaamheid en interdisciplinair onderwijs. De universiteit bereidt je voor op de arbeidsmarkt en als je mentaal sterk staat helpt dat enorm, tijdens je studie maar ook daarna op persoonlijk en professioneel vlak."  

Lilly: "Ik heb ook gepleit voor meer vakken over culturele verschillen en discriminatie. Thema's die alles te maken hebben met het leven. Hoe ga je om met collegae of met leerlingen, als docent? Hoe spreek je met klanten? Ik heb ook scherp meegekeken naar uitgaande teksten en waar nodig een meer empathische of begripvolle boodschap voorgesteld." 

En: "Vroeger had ik het gevoel dat ik niet altijd serieus werd genomen. Bij het CvB heb ik dat totaal niet. Ze waarderen mijn standpunten en intelligentie. Ik voel me zeer gehoord en gewaardeerd. Dat hoort overal zo te zijn maar helaas. Vóór deze functie was ik niet zo betrokken bij de uni, nu beschouw ik Tilburg University als mijn universiteit. Ik kijk heel anders naar zaken nu." 

Tot slot Tijs: "Het is uniek dat we op deze leeftijd de kans krijgen om aan te sluiten bij het bestuur van een grote organisatie als de universiteit. In een gewoon bedrijf moet je heel wat jaartjes gewerkt hebben voordat zo'n positie in beeld komt. We hebben veel geluk om dit te mogen meemaken." 

Wat doet de studentassessor CvB?

Het studentlid van het College van Bestuur (CvB) praat en denkt mee over universitair beleid, met accent op onderwijs- en studentgerelateerde zaken, en belicht het studentenperspectief bij de besluitvorming. De assessor neemt als adviseur deel aan de CvB-vergaderingen (wekelijks), zit aan bij de universiteitsraad (8x per jaar) en bij relevante overleggen. De assessor onderhoudt een goede relatie met studenten, studentassessoren van faculteiten, studentenorganisaties en met studenten uit de medezeggenschap. De assessor weet wat er leeft onder studenten. De stukken zijn Engelstalig, vergaderd wordt er in het Nederlands. 

Inclusiviteit

Inclusiviteit is het creëren van een omgeving waarin alle individuen, ongeacht hun achtergrond, cultuur, genderidentiteit, seksuele geaardheid, religie, fysieke en mentale mogelijkheden, zich welkom en gewaardeerd voelen en gelijke kansen krijgen. Dit betekent dat mensen zich gerespecteerd voelen en volledig kunnen deelnemen aan het dagelijks leven van de organisatie of gemeenschap, zonder zich te hoeven aanpassen aan een dominante cultuur of groep.