Covid tracking app

Met IT corona te lijf

Kennissnacks Annemeike Tan

Op dit moment gaan landen op verschillende manieren om met het gebruik van IT om de verspreiding van COVID onder controle te houden. Er worden verschillende systemen ontwikkeld en gebruikt voor het traceren van contacten, het volgen van quarantaine en toegangscontrole. Er is echter geen algemeen kader dat verklaart en vergelijkt op welke manieren verschillende landen IT gebruiken. Amin Amiri, universitair docent informatiesystemen aan Tilburg University, is een dergelijk kader aan het ontwikkelen. Daarmee wordt het mogelijk de hiaten zichtbaar te maken in de inzet van IT bij de aanpak van COVID-19 in een bepaald land.

In deze videoreeks presenteert Amiri de voorlopige resultaten van zijn onderzoek.

Part 0: Introduction to COVID-19 Spread Control Systems

Part 1: Examples of COVID-19 Spread Control Systems in pioneering countries

Part 2: Goals of COVID-19 Spread Control Systems

Part 3: Types of COVID-19 Spread Control Systems

1,5-metersamenleving

Welke gevolgen heeft de anderhalvemetersamenleving voor onze sociale contacten, onze mentale gezondheid, ons werk en de economie? Tilburg University, de universiteit voor mens- en maatschappijwetenschappen, zet onderzoek en expertise in om naar antwoorden te zoeken.