Tanya

Tanya ondersteunt het welzijn van enkele van de meest kwetsbare gemeenschappen

Tilburg Trails 2 min. Eline van Scherpenzeel

Waar zijn onze internationale alumni nu? Zijn ze na het afstuderen in Tilburg gebleven, naar huis gegaan of zijn ze ergens anders op de wereld terechtgekomen? Wat hebben ze uit hun studie gehaald? Zit Tilburg University nog steeds in hun rugzak? Hoe liep het pad vanuit Tilburg University voor alumna Tanya Moredo uit Canada?

Meegenomen uit Tilburg
In mijn rugzak

De wereld zit vol slimme en getalenteerde mensen

Waar ben je?
Auckland

Canada

Afgestudeerd in
2017

Master International Relations, Management of Cultural Diversity 

Als ik terugdenk aan Tilburg University...

“Denk ik aan het unieke perspectief dat de opleiding me bood op sociale en culturele vraagstukken. Hoewel de culturele context en sociale vraagstukken in Auckland verschillen van die in Nederland, zijn het kritische leren denken en de probleemoplossende vaardigheden, die ik ontwikkelde tijdens mijn studie aan Tilburg University, van onschatbare waarde geweest in mijn leven.”

“Ik had al behoorlijk wat werkervaring voordat ik in Tilburg aankwam. Ik had het voorrecht gehad om samen te werken met visionaire en strategische denkers van over de hele wereld. Tijdens mijn Bachelor in Conflict Studies and Human Rights aan de University of Ottawa had ik het voorrecht om jonge leiders te coachen in het kader van een non-profit project dat ik had opgezet samen met Christian Philippe (Democratische Republiek Congo) en Yasmine Ben (Algerije). We noemden dit ‘Glocal Initiatives’, lokale actie voor wereldwijde verandering; we ijverden daarvoor en gaven presentaties op World Social Forums in Tunesië en Brazilië. Nadat ik was afgestudeerd, ging ik werken in de Canadese Senaat, ter ondersteuning van senator Thanh Hai Ngo in zijn commissies over mensenrechten, Aboriginal Affairs en financiën. Door deze ervaring begon ik in te zien hoe belangrijk het is om op te komen voor kwetsbaren, voor hen die het verst van de macht verwijderd zijn. Later heb ik met veel plezier gewerkt als event planner voor de 22e premier van Canada Stephen Harpe. Ik kon uit eerste hand zien hoe toegewijd hij was aan de publieke zaak en hoe hij zich inzette  voor het welzijn van Canadese burgers.”

“Ik wist niet hoe het zou zijn om weer te gaan studeren, maar ik had het geluk om veel inspirerende mensen van over de hele wereld te leren kennen, die me handvatten en vaardigheden leerden die ik nog elke dag gebruik in mijn werk.”

Tanya Wood Moredo

De universiteit heeft me een academische en culturele ervaring gegeven die ik voor altijd zal koesteren

Welk spoor heeft Tilburg University bij jou nagelaten?

“De universiteit heeft me een academische en culturele ervaring gegeven die ik voor altijd zal koesteren. De wereld is vol slimme en getalenteerde mensen. Ik ben dankbaar dat ik met hen heb mogen werken en ik ben geïnspireerd door hun visies. Voor mij is Tilburg University echt een plek waar je zowel persoonlijk als professioneel kunt groeien. De universiteit biedt een ondersteunende en stimulerende omgeving die studenten aanmoedigt om hun volledige potentieel te bereiken, op een manier die landsgrenzen overstijgt.”

“De masteropleiding International Relations, Management of Culture and Diversity gaf me een breder begrip van mondiale kwesties, cultureel management en diversiteit. De focus op praktische ervaring hielp me om mijn vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd mijn kennis toe te passen in praktijksituaties.” 

“De ervaringen van de international classroom zal ik mij altijd herinneren. Samen met klasgenoten uit Nederland en Turkije interviewden we NAVO-functionarissen over gelijkheid en  bespraken we de uitdagingen daarbij op verschillende niveau's. Werken in een multiculturele omgeving was op allerlei manieren buitengewoon leerzaam. Het heeft me een beter begrip gegeven van de unieke perspectieven van mensen met verschillende culturele achtergronden en van het belang van culturele competenties in mijn werk. Dit was een goede voorbereiding op mijn huidige baan in belangenbehartiging en internationale betrekkingen.”

Wat doe je nu?

“Na mijn afstuderen ben ik verhuisd naar Canada en ik werk nu als Empowerment Specialist bij Auckland Council, de Raad die de regio Auckland bestuurt. In deze functie adviseer ik lokale besturen en gemeentebesturen. Door middel van een reeks initiatieven en programma's ondersteun ik het welzijn en de welvaart van jongeren die tot de meest kwetsbare diverse gemeenschappen behoren in Auckland. Ik adviseer lokale besturen en gemeentelijke teams over impactvolle investeringen ter ondersteuning van leiderschap, besluitvorming en actieve participatie van jongeren. Daarnaast ondersteun ik door jongeren geleide sociale veranderingsinitiatieven en begeleid het toezicht op het gebied van financiën, coaching en advisering van deze jongerenraden. Ik streef naar betekenisvolle en inclusieve benaderingen van jeugdbesluitvorming en -leiderschap die inspelen op de cultuur en tegemoetkomen aan de behoeften en aspiraties van jongeren in Auckland.”

Mijn sporen blijven hun stempel drukken met elke stap die ik samen met mijn klasgenoten zet om een rechtvaardigere toekomst te creëren

Tanya Wood Moredo

En welk spoor liet Tanya zelf achter in Tilburg?

“Wat ik letterlijk en figuurlijk heb meegenomen uit Tilburg, is een diepe waardering voor culturele diversiteit en een toewijding aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en gelijkheid.  Ik hoop dat mijn klasgenoten van mijn perspectieven en ervaringen hebben geleerd, net zoals ik van hun perspectieven en ervaringen heb geleerd. Ik hoop ook dat de universiteit en de docenten geleerd hebben van mijn unieke perspectief als een Canadese student van gemengde achtergrond en met diepgewortelde band met Zuid-Amerika, en dat ze zich blijven inzetten voor meer culturele diversiteit en inclusiviteit in hun opleidingen en initiatieven.”

Publicatiedatum: 15 juni 2023