Bio

Prof. dr. Charissa Freese is bijzonder Hoogleraar HRM en Sociale Zekerheid. Deze leerstoel wordt gefinancierd door Instituut Gak.

Samen met mijn collega's van het Research Lab Inclusive HRM van het departement Human Resource Studies onderzoek ik hoe strategisch HRM kan bijdragen aan een inclusievere arbeidsmarkt, zodat ook kwetsbare groepen, zoals flexibele arbeidskrachten, zzp'ers, mensen met een arbeidsbeperking, arbeidsmigranten, statushouders of werkzoekenden gemakkelijker stappen naar ander werk kunnen zetten. Over mijn onderzoek zijn meer dan 70 wetenschappelijke artikelen verschenen en ik ben (co)-promotor van tien promovendi. In totaal heb ik ruim 2 miljoen euro aan onderzoeksprojecten geacquireerd. Naast deze functie ben ik Vice Dean bij TIAS School for Business & Society en ben ik benoemd als extra-ordinary professor bij North-West University in Zuid Afrika.

Expertise

Mijn expertise betreft de bijdrage van HRM aan goede arbeidsrelaties voor niet-standaard werkenden, zoals flex werkers, zzp'ers, arbeidsmigranten of statushouders. Het psychologisch contract bij organisatieveranderingsprocessen en de invloed van robotisering en digitalisering op de toekomst van werk, zijn mijn andere expertisegebieden.

Onderwijs

Ik heb het vak Inclusive HRM ontwikkeld samen met prof.dr. Irmgard Borghouts, dat gevolgd kan worden door studenten van Tilburg School of Social & Behavioral Sciences en Tilburg Law School.

Vakken

Samenwerken

Mijn onderzoeken doe ik in co-creatie met de praktijk. Ik voerde onderzoeksprojecten uit naar schaarste op de arbeidsmarkt, robotisering en de inclusie van mensen met een arbeidsbeperking. Ik heb diverse HRM-gerelateerd opleidingen en leergangen ontwikkeld. Ik ben een veelgevraagd spreker bij congressen, netwerkbijeenkomsten van werkgevers of schuif als expert aan bij bijeenkomsten van beleidsmakers. Ook was ik academisch adviseur voor de invoering van de Participatiewet bij Tilburg University. Samen met Irmgard Borghouts gaf ik leiding aan de Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt, een publiek-private samenwerking.

Recente publicaties

 1. HRM and social security - It takes two to create a transitional labou…

  Borghouts, I., & Freese, C. (2023). HRM and social security: It takes two to create a transitional labour market. In J. Ingold, & P. McGurk (Eds.), Employer engagement: Making active labour market policies work (pp. 182-201). Bristol university press.
 2. Building on job immobility concepts - A conceptual model and future r…

  Feenstra-Verschure, M. T., Kooij, D., Freese, C., van der Velde, M., & Lysova, E. I. (2023). Building on job immobility concepts: A conceptual model and future research agenda on "locked at the job". Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance. Advance online publication.
 3. "Locked at the job" - A qualitative study on the process of this phen…

  Feenstra-Verschure, M. T., Kooij, D., Freese, C., Van der Velde, M., & Lysova, E. (2023). "Locked at the job": A qualitative study on the process of this phenomenon. Career Development International, 28(1), 92-120.
 4. Het psychologisch contract in driehoeksrelaties

  Freese, C., & van den Groenendaal, S. M. (2023). Het psychologisch contract in driehoeksrelaties. In F. Laagland, & J. Kloostra (Eds.), Driehoeksrelaties in het arbeidsrecht: Triad employment relations in labour law (Vol. 137, pp. 283-316). Wolters Kluwer.
 5. Inclusive human resource management in freelancers' employment relati…

  van den Groenendaal, S. M., Freese, C., Poell, R. F., & Kooij, D. (2023). Inclusive human resource management in freelancers' employment relationships: The role of organizational needs and freelancers' psychological contracts. Human Resource Management Journal, 33(1), 224-240.

Vind een expert of expertise