Bio

Ik ben Hans van Iersel, een Nederlandse onderzoeker en volgens mijn vrienden en collega's is mijn belangrijkste competentie mijn nieuwsgierigheid naar kennis en mijn neiging om concepten te relateren - wat zowel vruchtbaar kan zijn of tijdverspilling. Opgeleid als geschiedenisleraar en organisatiepsycholoog, wijdde ik het grootste deel van mijn loopbaan aan het trainen en coachen van sociale professionals, of het managen van dat proces, voornamelijk in Nederland maar ook in het VK (Londen), België (Antwerpen en Gent) en Duitsland (Dortmund en Saarbrücken) ligt  mijn speciale interesse in de speciale relatie tussen sociale professionals en hun clienten. In 2014 keerde ik terug naar het onderwijs, aan de Capabel Hogeschool, als docent en opleidingscoördinator van de afdeling Toegepaste Psychologie, met nul studenten aan de start. Sinds 2019 dben ik verbonden aan Tranzo en voer ik een promotietraject over wederkerigheid in groei tussen sociale professionals en hun cliënten uit. .

Expertise

Mijn expertise ligt voornamelijk in het praktische, het trainen en coachen van sociale professionals, voornamelijk in de re-integratie. Ik bekleedde verschillende functies in de re-integratie sector, als redacteur (Maandblad Reïntegratie) , lid van de kwaliteitscommissie van de sector  (BOA-Borea, het huidige OVAL) en lid van een commissie van het ministerie van Sociale Zaken  (Interventies naar Werk) die tot doel had de kwaliteit van het beroep te verbeteren.

Zowel in mijn professionele opleiding, in mijn re-integratiewerk en bij het ontwerpen en implementeren van een onderwijsprogramma voor toekomstige toegepaste psychologen, bestond mijn theoretisch kader voornamelijk uit de zelfdeterminatietheorie zoals geïnitieerd door Deci & Ryan.

Onderwijs

Als docent streef ik naar de groei van de student. Omdat de toegang tot kennis de afgelopen decennia enorm is toegenomen, is de wijze van mijn lesgeven verschoven van een bron van expertise en kennis naar activeren en motiveren van studenten. Ik ben opgeleid als geschiedenisleraar, die alles wist en verspreidde het over een publiek van studenten, het tegenwoordige equivalent van een pratende powerpoint. Tegenwoordig ben ik voorstander van het verbieden van beamers in lessen, behalve het gebruik van foto's en video's. Mijn professionele ervaring is geworteld in mijn persoonlijke praktijkervaring enerzijds en gedegen kennis van de psychologie anderzijds, waarbij ik me concentreer op het activeren en motiveren van mensen.

Vind een expert of expertise