prof.mr. Yael Diamant

Hoogleraar

TLS: Tilburg Law School
TLS: Private, Business and Labour Law

Bio

Yael Diamant is met ingang van 1 april 2023 benoemd tot hoogleraar Financiële netwerken en Europees goederenrecht bij het Department of Private, Business and Labour Law van Tilburg Law School. Haar onderzoek richt zich primair op het snijvlak van het goederenrecht en financiële toezichtrecht. Enkele voorbeelden van onderwerpen op dit snijvlak zijn de juridische aspecten van de digitale euro, van cryptovaluta’s en het zekerstellen van klantgelden door financiële ondernemingen. Met dit onderzoek wil zij zowel een brug slaan tussen het goederenrecht en het financiële toezichtrecht, als tussen wetenschap en praktijk. Yael blijft daarom naast haar aanstelling als hoogleraar werkzaam blijven als senior jurist bij de divisie Juridische Zaken van De Nederlandsche Bank N.V. 

Vakken

Recente publicaties

  1. De wettelijke kwaliteitsrekening: een tour d’horizon

    Diamant, Y. (2024). De wettelijke kwaliteitsrekening: een tour d’horizon. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, (3), 46-55.

Vind een expert of expertise