Bestuurskunde

Wat kan ik met BSc Bestuurskunde worden?

Als student Bestuurskunde heb je een gunstig toekomstperspectief. In het openbaar bestuur is veel behoefte aan afgestudeerden met kennis uit verschillende vakgebieden. Als afgestudeerde van Tilburg University pas je heel goed in dat plaatje, vanwege de brede basis die je meekrijgt op het gebied van recht, bestuur en beleid.

Specifieke vakken

Met een brede opleiding als Bestuurskunde kom je als afgestudeerde in allerlei verschillende beroepen terecht. Denk bijvoorbeeld aan functies als strategisch adviseur, beleidsmaker, manager, bestuurder, lobbyist. In het onderstaand overzicht vind je een aantal voorbeelden van organisaties waar onze afgestudeerden terecht zijn gekomen. Het overzicht is niet uitputtend: wie weet voeg jij hier in de toekomst nog een mooie werkplek aan toe.

Overheid Ministeries, Algemene Rekenkamer, CBS,
AFM, Reclassering of de Nederlandse Zorgautoriteit
Lagere overheden Gemeenten, Provincies, Waterschappen
Semi-overheid Pro-Rail, Kadaster, Immigratie- en Naturalisatie Dienst,
Lobby- en adviesorganisaties
Politie Nationaal, Regionaal of Lokaal
Openbaar Ministerie Arrondissementsparketten, Parket-Generaal
Adviesbureaus Arcadis/Heidemij, Origin; Pink Elephant,
Capgemini; Ernst & Young; BMC
Onderzoek Tilburg University; Erasmus Universiteit Rotterdam

Aansluitende masteropleidingen

Voor de meeste beroepen zul je na je bachelor nog een masteropleiding moeten volgen. In Tilburg is er een aansluitende master Public Governance. Ook kun je ervoor kiezen om (een deel van) je master ergens anders te gaan volgen in Nederland of in het buitenland.