Bachelor algemene pagina

Collegegeld, kosten en studiefinanciering

Om te kunnen studeren moet je collegegeld betalen. Het collegegeldtarief wordt jaarlijks door de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap vastgesteld; de tarieven verschillen naar gelang nationaliteit, woonplaats en bezit van een diploma hoger onderwijs.

Halvering collegegeld eerstejaars studenten
Collegegeld bij een tweede bachelor

Kosten leermiddelen en levensonderhoud

Voor boeken en leermiddelen moet je rekenen op zo'n € 600,- per jaar, maar de kosten kunnen per opleiding nogal uiteenlopen. Het hangt ervan af of er dure apparatuur moet worden aangeschaft, wat vooral bij technische studies het geval is. Of dat boeken misschien vaker dan een enkel jaar bruikbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval met wetboeken.

De kosten voor levensonderhoud zijn natuurlijk hoger als je op kamers gaat wonen. Hoeveel daarvoor nodig is, hangt mede af van het uitgavenpatroon. De kosten voor kamerbewoners zijn ongeveer € 550,- per maand. Hierbij zijn inbegrepen: kamerhuur, verzekeringen, contributies en abonnementen, kleding, toiletartikelen, reparaties, eten en uitgaan. Voor reizen kan gebruik worden gemaakt van de OV-studentenkaart.

Mocht je een periode in het buitenland gaan studeren, dan moet je uiteraard rekening houden met extra kosten voor verblijf in het buitenland.

Studiefinanciering en leenstelsel

Vanaf september 2015 bestaat studiefinanciering voor studenten die voor het eerst gaan studeren uit: een basislening, een lening voor het collegegeld (collegeldkrediet), eventueel een aanvullende beurs die afhankelijk is van het ouderlijk inkomen en de OV-studentenkaart.

In dit artikel leggen we je zo beknopt mogelijk uit hoe het zit met studiefinanciering en het leenstelsel voor studenten op de hogeschool of universiteit: 

Studiefinanciering en leenstelsel studenten hbo en wo