Bachelors Tilburg University

Collegegeld, kosten en studiefinanciering

Om te kunnen studeren moet je collegegeld betalen. Het collegegeldtarief wordt jaarlijks door de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap vastgesteld; de tarieven verschillen naar gelang nationaliteit, woonplaats en bezit van een diploma hoger onderwijs.

Halvering collegegeld eerstejaars studenten

Iedereen die voor het eerst in het hoger onderwijs studeert, betaalt de eerste 12 maanden de helft van het wettelijk tarief. Kijk voor meer informatie bij de Rijksoverheid of raadpleeg de informatie over onze collegegeldtarieven.

Collegegeld bij een tweede bachelor

Omdat universiteiten geen bekostiging ontvangen voor een student die een tweede bacheloropleiding volgt, mogen ze zelf de hoogte van het collegegeld vaststellen. 

Studenten die een tweede bacheloropleiding gaan volgen nadat ze eerder een bachelor hebben behaald*, alsmede studenten van buiten de Europese Economische Ruimte, betalen instellingscollegegeld. Deze tarieven worden vastgesteld door het College van Bestuur na advies van de Universiteitsraad.

* met 'diploma hebben behaald' wordt bedoeld: het laatste tentamen hebben behaald van de opleiding.  Dus ook wanneer je alle onderwijsonderdelen hebt afgerond , maar feitelijk nog geen diploma hebt ontvangen,  voldoe je aan het criterium 'diploma behaald'.

Bekijk de tarieven voor dit collegejaar

Premasterprogramma's

Studenten met een HBO-bachelordiploma (en soms ook studenten met een WO-bachelordiploma), die een WO-master willen volgen, zullen in de meeste gevallen eerst een premasterprogramma moeten volgen om hun deficiënties weg te werken.

Voor deze premaster worden studenten in de bachelorfase ingeschreven en betalen zij een vergoeding afhankelijk van het aantal ECTS (studiepunten) van de vakken die zij moeten halen om tot de master te worden toegelaten.

Zie tarieven premasterprogramma’s. Lees ook goed de toelichting door, want op een aantal punten verschilt de regeling van collegegeld. Zo krijg je niets terug wanneer je je eerder uitschrijft.

Voor 30 ECTS is de vergoeding gelijk aan de helft van het wettelijk tarief collegegeld. Studenten houden recht op hun studiefinanciering, voor zover zij daar nog aanspraak op maken.

Kosten leermiddelen en levensonderhoud

Voor boeken en leermiddelen moet je rekenen op zo'n € 600,- per jaar, maar de kosten kunnen per opleiding nogal uiteenlopen. Het hangt ervan af of er dure apparatuur moet worden aangeschaft, wat vooral bij technische studies het geval is. Of dat boeken misschien vaker dan een enkel jaar bruikbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval met wetboeken.

De kosten voor levensonderhoud zijn natuurlijk hoger als je op kamers gaat wonen. Hoeveel daarvoor nodig is, hangt mede af van het uitgavenpatroon. De kosten voor kamerbewoners zijn ongeveer € 550,- per maand. Hierbij zijn inbegrepen: kamerhuur, verzekeringen, contributies en abonnementen, kleding, toiletartikelen, reparaties, eten en uitgaan. Voor reizen kan gebruik worden gemaakt van de OV-studentenkaart.

Mocht je een periode in het buitenland gaan studeren, dan moet je uiteraard rekening houden met extra kosten voor verblijf in het buitenland.

Studiefinanciering en leenstelsel

Vanaf september 2015 bestaat studiefinanciering voor studenten die voor het eerst gaan studeren uit: een basislening, een lening voor het collegegeld (collegeldkrediet), eventueel een aanvullende beurs die afhankelijk is van het ouderlijk inkomen en de OV-studentenkaart.

Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel op tijd goedkeurt, dan wordt vanaf 1 september 2023 de basisbeurs weer ingevoerd. Je leest er alles over op Kabinetsplannen studiefinanciering 2023 - DUO.

Alle informatie over studiefinanciering (prestatiebeurs, basisbeurs, lening, collegegeldkrediet, ov-kaart en terugbetaling) vind je op de website van DUO: Geld voor school en studie – DUO.