Students working on campus

Aansluitende masters BSc Economics

Na het behalen van je bachelordiploma kun je je gaan oriënteren op een baan. Maar je kansen op de arbeidsmarkt vergroten zeer sterk als je ook een masteropleiding volgt. Je kan je masteropleiding binnen Tilburg University volgen, maar een BSc Economics diploma biedt ook een goede vooropleiding voor masters aan buitenlandse topuniversiteiten (bijvoorbeeld Yale, LSE en Cambridge). De meeste masters aan de economische faculteit zijn Engelstalig.

Met het bachelordiploma Economics heb je rechtstreeks toegang tot de volgende masters:

Een aantal aansluitende masters kun je alleen doen met specifieke keuzevakken:

  • Accountancy
    De master Accountancy richt zich op externe financiële verslaglegging (financial accounting) en interne financiële verslaglegging (management accounting). Binnen deze richting kun je je specialiseren als accountant of als controller. Als accountant moet je later jaarverslagen van ondernemingen kunnen beoordelen: wordt de belegger, kapitaalverschaffer of belastingontvanger niet misleid? Als controller help je het management met belangrijke informatie over het verloop van bedrijfsprocessen.

  • Finance
    Binnen de master Finance kun je de nadruk leggen op het plannen, uitvoeren en controleren van het financiële beleid van een bedrijf. Je kunt je ook bezighouden met beleggingsvraagstukken, waarin onder meer diverse beleggingsmodellen, beleggingsalternatieven en portefeuillemanagement aan bod komen.

  • International Management
    International Management is een brede master met een focus op geïntegreerde kennis van bedrijven, management en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Essentiële vaardigheden om een succesvol manager te worden.