Decanen - Ervaring deelnemer 4vwo Experience day

Regionale samenwerking

Tilburg University wil de samenwerking met onderwijsinstellingen in de regio versterken op het gebied van aansluiting op en doorstroom tussen onderwijssectoren.

Om die versterkte samenwerking met vo-en ho-instellingen (en op termijn het bedrijfsleven) vorm te geven is in 2017 een regionaal ambitieplan geschreven en is een regulier overleg met de partners Avans, Fontys, NHTV, OMO, TU/e, Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool gestart. De producten die uit deze samenwerking voortkomen zijn te gebruiken door alle middelbare scholen in de regio Zuid-Nederland.

Missie, strategie en doel van het regionaal ambitieplan

  • Missie: het versterken van de aansluiting VO-HO-arbeidsmarkt in de regio door middel van een ketensamenwerking tussen VO- en HO-instellingen en het bedrijfsleven.
  • Strategie: een projectmatige aanpak in een duurzame netwerkorganisatie met partners uit onderwijs en bedrijfsleven. We maken vooral gebruik van bestaande netwerken.
  • Doel: een goede oriëntatie en aansluiting op de vervolgstudie en indirect op de arbeidsmarkt.

Thema’s en projecten

De samenwerking in de regio richt zich op 3 thema’s:

1. LOB en aansluiting
2. Leerlijn academische vaardigheden vwo/havo
3. Docentprofessionalisering

Het eerste project is in 2018 gestart: een onderzoek naar en uitwerking van een leerlijn academische- en hbo-vaardigheden voor havo en vwo.

Heb je vragen over het bovenstaande of wil je meedenken of meewerken?

Neem dan contact op met:

Blijf op de hoogte van ons aanbod

Via onze maandelijkse nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte over de activiteiten die we uw school kunnen aanbieden en de ontwikkelingen binnen onze opleidingen en het hoger onderwijs.