Achtergrond bachelor en

Vakkenpakket Online Culture: Art, Media and Society

Welke vakken krijg je als je Online Culture: Art, Media and Society gaat studeren? Hieronder zie je een beknopte beschrijving van de opbouw van het programma en enkele vakken die je kunt verwachten.

Bekijk in de Online Studiegids het volledige programma voor de specialisatierichtingen:

Jaar 1

Gezamenlijke vakken

In het eerste jaar van de bachelor volgen studenten Online Culture nog bijna alle vakken gezamenlijk. Naast een aantal vaardigheidsvakken als Academic English en Doing reseach, volg je gedurende het eerste semester vier inleidende vakken: Digital Culture and Society, Language, Culture and Globalization, Transformations of the Public Sphere, Knowledge in the Digital World en speciale Online Culture Seminars. Door vakken te volgen die passen bij de vier specialisaties die Online Culture biedt, ontdek je welke richting het beste bij je past.

Jaar 2

Vanaf jaar twee maak je de keuze voor één van de vier specialisatierichtingen:

Majors / specialisatierichtingen

 • Digital Media (Engelstalig)
  Hoe verandert digitalisering onze manier van leven en samenleven?
 • Global Communication (Engelstalig)
  Hoe verandert digitalisering onze manieren van communiceren?
 • Art in the Public Sphere (Engelstalig)
  Hoe verandert digitalisering de manier waarop we met literatuur, kunst en cultuur omgaan?
 • Lerarenopleiding Nederlands (Nederlandstalig)
  Hoe beïnvloedt digitalisering de manier waarop we onderwijs moeten geven in de Nederlandse taal?

In het tweede jaar is er opnieuw aandacht voor academische vaardigheden en volg je daarnaast vakken die horen bij jouw specialisatie. Een student Digital Media volgt bijvoorbeeld het vak Language Learning and Socialization, terwijl een student Art in the Public Sphere Media, Globalization and Popular Culture volgt, een Global Communication-student The Private Life in a Digital World en een student Lerarenopleiding Nederlands Taalwetenschap. Binnen de specialisaties ligt echter niet alles al vast: naast de verplichte kernvakken is er ook keuzeruimte, waarbij je zelf een keuze maakt uit een reeks aan specialisatievakken.

Alleen bij de specialisatierichting Lerarenopleiding Nederlands is de keuzeruimte beperkt: naast kernvakken Online Culture volg je dan namelijk ook een aantal verplichte vakken uit de bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen. Daarmee is het programma ook iets zwaarder dan dat van de andere specialisatierichtingen: zowel in tweede als in het derde jaar volg je één cursus (6 ECTS) extra.

Jaar 3

De minor: kies je eigen invulling

In het derde jaar volg je je laatste specialisatiecursus en daarnaast nog vijf minorvakken. De minor kun je gebruiken om je nog verder te specialiseren en bijvoorbeeld een aantal vakken te gaan volgen aan een andere universiteit. Maar je kunt er ook voor kiezen om juist eens een aantal vakken te volgen uit een heel ander vakgebied. Die vakken kun je volgen bij Tilburg University, een universiteit in een andere stad of een universiteit in het buitenland. Als je wil kun je in het derde jaar dus een semester studeren in het buitenland. Je hoeft hierbij geen studievertraging op te lopen!

Als je overweegt om na je bachelor Online Culture: Art, Media and Society een master in een andere studierichting te gaan doen, dan kun je je minorruimte ook gebruiken om alvast het vereiste premasterprogramma af te ronden. Na je bachelor Online Culture kun je dan bijvoorbeeld instromen in een master Communicatie of Marketing.

Uitstroomprofiel en scriptie

Een belangrijk onderdeel van het derde jaar zijn ook de uitstroomprofielen. Deze profielen helpen je om je alvast te oriënteren op je loopbaan. Je geeft zelf richting aan jouw toekomstige carrière door te kiezen voor één van de drie unieke uitstroomprofielen binnen de opleiding: Ondernemen, Onderwijs of Onderzoek – bij de laatste twee maakt een stage onderdeel uit van je studieprogramma. 

Een paar voorbeelden van de manier waarop je je uitstroomprofiel en scriptie kunt invullen:

 • Een student die het uitstroomprofiel Ondernemen deed, liep stage bij de Koninklijke Landmacht en schreef een adviesrapport over hoe opperofficieren daar gebruik kunnen maken van sociale media om bepaalde organisatiedoelen te behalen.
 • Een student die het uitstroomprofiel Onderwijs koos, deed een oriëntatiestage op een middelbare school en deed daar onderzoek naar passend onderwijs aan leerlingen 'met een rugzakje'.
 • Een student die het uitstroomprofiel Onderzoek volgde, deed onderzoek naar de manier waarop ‘rockster-filosoof’ Slavoj Žižek zich manifesteert als celebrity intellectueel.

Programma voor studenten die in 2017/2018 zijn gestart – in 2018/2019 blijft het programma op hoofdlijnen hetzelfde, maar kleine wijzigingen zijn mogelijk.Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact