Alumnus Master Marketing Analytics Yvonne Bolsius

Premaster Marketing Analytics

De premasterprogramma's van Marketing Analytics zijn bedoeld voor (1) studenten met een relevante Nederlandse hbo-opleiding en (2) studenten met een universitair diploma dat niet volledig aansluit op de toelatingscriteria van de masteropleiding.

Premasters

Voor studenten van een Nederlandse hbo-opleiding
Voor studenten van een universiteit

Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


  • Premasterstudent Minte

    Minte Siegert

    Premasterstudent

    "Na mijn tussenjaar kon ik door middel van een premaster weer aan het studerende leven wennen."

Geïnteresseerd in de MSc Marketing Analytics?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden