Jeugd in tijden van corona

Het voorkomen van het ontstaan van een coronageneratie

Jeugd in tijden van corona

De lock-down als gevolg van de COVID-19 pandemie (in 2020 en 2021) treft alle Nederlanders. Jongeren en kinderen worden bijzonder hard geraakt. In een belangrijke fase in hun leven bevinden zij zich in een crisis waarvan we de impact, reikwijdte en diepte niet kennen. Ook weten we niet op welke wijze de samenleving weer terug zal veren. Dit levert veel onzekerheid op.

In welke fase van je jonge leven een jongere ook is (eindexamenkandidaat, schoolverlater, student of starter) en waar ze ook staan in hun ontwikkeling, de corona-maatregelen hebben een verwacht effect op werk, inkomen, scholing en persoonlijke ontwikkeling en relaties, financiële situatie en uiteraard ook op de mentale gesteldheid van jongeren. De situatie leidt tot toegenomen ongelijkheid binnen deze generatie, bijvoorbeeld vanwege de verschillen waarin een beroep kan worden gedaan op hulp van ouders.

Tilburg University zet samen met partners onderzoek en expertise in om naar oplossingen te zoeken. Welk perspectief kunnen we jongeren bieden ter voorkoming van bijvoorbeeld langdurige werkloosheid, uitval op school, (chronische) psychische problemen en andere problematieken. Kortom: hoe voorkomen we het ontstaan van een coronageneratie?

Tilburg University zoekt mee naar de antwoorden

 • Ton Wilthagen

  Ton Wilthagen

  Arbeidsmarkt

  Hoe kunnen we een corona generatie voorkomen?

  Vooral jongeren (16-27 jaar) worden zwaar getroffen. In een belangrijke fase in hun leven bevinden ze zich in een crisis waarvan we de impact, omvang en diepte niet weten, noch hoe de samenleving zal terugveren. Er is een verwacht effect op werk, inkomen, opleiding en persoonlijke ontwikkeling en relaties, financiële situatie en natuurlijk ook op de mentale gesteldheid van jongeren. Wat kunnen we doen om de negatieve bijwerkingen te voorkomen? - Ton Wilthagen

 • TSB - Loes Keijsers

  Loes Keijsers

  Ontwikkelingspsychologie

  Hoe kunnen we jongeren steunen?

  Door de coronacrisis kunnen jongeren niet meer naar school zoals vroeger, moeten ze meestal thuis blijven en kunnen ze hun vrienden niet ontmoeten. Het onderzoek van Loes Keijsers heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de "Grow It! -App". Deze app stimuleert jongeren om hun gevoelens beter te begrijpen en geeft hen handvatten om met depressie om te gaan. Grow it! stuurt de gebruikers ook korte vragenlijsten om hun emotie op dat moment te meten.

 • TSB - Hedwig van Bakel

  Hedwig van Bakel

  Academische werkplaats jeugd Tranzo

  Welke factoren kunnen negatieve effecten op het gezinsleven bufferen?

  De pandemie van COVID-19 heeft het gezinsleven drastisch veranderd. Het project van Hedwig van Bakel 'Kind, conflict en crisis: een vergelijkende studie over de hele wereld naar de impact van COVID-19 inperkingsmaatregelen op het gezinsleven' onderzoekt en vergelijkt de effecten van COVID-19-beperkingen op de ouderlijke respons en de rol van individuele, familie- en contextuele factoren in 40 westerse en niet-westerse landen. Als ouder kun je bijdragen door deze vragenlijst in te vullen.

'Focus on Impact'

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers uit verschillende vakgebieden met maatschappelijke partners om de samenleving verder te brengen. Door samen te werken ontwikkelen we nieuwe inzichten en oplossingen voor de uitdagingen van individu en samenleving in de 21e eeuw.

Podcast serie

In de Focus on Impact Podcast serie laten wij onderzoekers en maatschappelijke partners aan het woord. Zij delen verhalen, resultaten en inzichten van actuele onderzoeken en thema's.

Ton Wilthagen in podcast over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

In de eerste aflevering van de serie “Jeugd in tijden van Corona” gaat hoogleraar Ton Wilthagen in op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. We zien dat juist jongeren nu hard worden getroffen. Ze kunnen geen baan vinden of verliezen de baan die ze eerder hadden. Uit onderzoek blijkt dat dit een blijvend negatief effect kan hebben op hun carrière en de maatschappij, ook als de coronatijd voorbij is. Wat moet er veranderen in de samenleving om dit probleem aan te pakken? Ton Wilthagen biedt zijn perspectief en doet een aantal concrete voorstellen.

Loes Keijsers in podcast over mentale gezondheidsproblemen bij jongeren

Met de Grow It! app en haar onderzoek probeert Keijsers jongeren een handvat te geven waarmee ze met depressieve klachten om kunnen gaan. Doordat jongeren uit hun ritme zijn geraakt en minder tijd besteden met hun sociale contacten, is de kans op dit soort klachten toegenomen. De Grow It! app is een serious game waarmee jongeren worden uitgedaagd om via dagelijkse challenges hun mentale gezondheid te verbeteren.

Jolanda Mathijssen en Lian Smits in podcast over maatschappelijke samenwerkingsverbanden en jeugdzorg

In deze derde en laatste podcast van dit seizoen gaan Jolanda Mathijssen van Tranzo en Lian Smits van Sterk Huis in op de effecten van corona op jongeren in kwetsbare thuissituaties en de jeugdzorg. In sommige gevallen bemoeilijken de consequenties en maatregelen van corona het werk wat wordt gedaan voor jongeren. Wat opvallend is, is dat er ook nieuwe inzichten ontstaan die juist meer mogelijkheden bieden aan hulpverleners en onderzoekers.

Het 'New Common'

De coronacrisis zet grote maatschappelijke uitdagingen op scherp. Tilburg University deelt kennis en inzichten om onze samenleving opnieuw vorm te geven. Over dit ‘nieuw samen’ gaan we graag in gesprek.