Impact - Migration

Migratie

In de afgelopen drie decennia heeft migratie zich steeds meer gediversifieerd en is het een van de meest complexe maatschappelijke verschijnselen geworden. Tegenwoordig staat het hoog op de politieke agenda van regionale, nationale, Europese en internationale instituties en organisaties. Ook veroorzaakt het heftige politieke en maatschappelijke debatten. De missie van de Tilburg Migration Community (TiMiCo) is om interdisciplinair onderzoek op het gebied van migratie te versterken, verschillende expertises samen te brengen, met als uiteindelijk doel bij te dragen aan het verbeteren van beleidsvorming rond internationale migratie en integratie.

Huidige problematiek

Het huidige migratiebeleid in de meeste Europese landen wordt steeds meer gekenmerkt door een gebrek aan solidariteit, inspanningen om te voorkomen dat bepaalde groepen migranten de grenzen van de eigen staat bereiken en toenemende restricties inzake de toegang tot belangrijke maatschappelijke diensten (bv. huisvesting, arbeidsmarkt, welvaartstaat etc.). Door deze interventies en het gebrek aan legale migratiemogelijkheden vallen migranten vaak terug op onveilige en risicovolle migratieroutes en ondervinden ze meer moeilijkheden om zich te vestigen en te integreren. Criminele netwerken en corrupte autoriteiten maken misbruik van deze situaties voor eigen gewin. Een restrictief beleid en gebrekkige integratie wordt door sommigen vertaald in een legitimatie van ongelijke behandeling van migranten. Bovendien hebben dergelijke interventies een grote invloed op de publieke opinie over migratie als een proces waarop streng toezicht noodzakelijk is.

Impact door middel van innovatieve onderzoeksmethodologie

Onderzoek door TiMiCo-leden richt zich op verschillende niveaus van analyse, namelijk het macroniveau (bijv. regionaal, nationaal, Europees en internationaal beleid, arbeidsmarkten), het mesoniveau (bijv. migrantenorganisaties) en het microniveau (ervaringen van migranten en niet-migranten en hun sociale netwerken). We gebruiken onze kennis om beleid, wetgeving en migratie- en integratie-ervaringen in migratiestudies te contextualiseren en zijn in staat om gegevens te genereren met behulp van nieuwe onderzoeksmethodieken, zoals het gebruik van mobiele communicatietechnieken, tekst mining en big data-analyse. Door baanbrekend onderzoek dat conventionele en innovatieve onderzoeksmethoden uit verschillende disciplines combineert, kunnen we een impact genereren op het gebied van migratiestudies, die verder gaat dan wat individuele onderzoekers kunnen bereiken. De onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt als basis voor beleid en regelgeving maar ook voor een meer fundamentele onderbouwing van het migratiedebat. Zodoende kunnen we onze maatschappelijke impact vergroten.

Honors Program

Om de focus van Tilburg University op de Societal Challenge of Migration en de verbinding tussen onderzoek en onderwijs verder te versterken, staat het Honors Program van Tilburg University vanaf januari 2021 in het teken van dit thema. Vier interdisciplinaire en gespecialiseerde cursussen over verschillende aspecten van de Societal Challenge of Migration wordt aangeboden aan excellente studenten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en gemotiveerd zijn om verder te kijken dan hun disciplinaire horizon.

Alles over het Honors Program

Voorzitter van de community

Contactgegevens programmamanager