Impact - Empowering the Resilient Society

Empowering the Resilient Society

Voor veel mensen en groepen, leiden sommige ontwikkelingen zoals digitalisering en robotisering, klimaatverandering, energie-transitie en migratie tot grote onzekerheid. Daarnaast worden als gevolg van deze ontwikkelingen sommige individuen en groepen uitgesloten van de samenleving en verliezen ze het vertrouwen in de politiek, het bestuur, de financiële sector en de maatschappij in zijn geheel.

Het is daarom van groot belang dat er onderzoek wordt gedaan naar en gewerkt wordt aan nieuwe politiek-bestuurlijke, financiële, maatschappelijke, human resource management en juridische arrangementen waardoor alle sociale groepen zich gehoord, ondersteund en vertegenwoordigd voelen, waardoor conflicten op een goede manier kunnen worden opgelost en waardoor innovatie van de grond kan komen.

Resilience ofwel veerkracht is een breed thema. De Europese Commissie definieert veerkracht als "het vermogen van een individu, een huishouden, een gemeenschap, een land of een regio om weerstand te bieden, zich aan te passen en snel te herstellen van spanningen en schokken". We hebben gekozen voor een aanpak waarbij aan de hand van subthema’s en de bijbehorende communities hier invulling aan wordt gegeven. Nadruk ligt daarbij op de versterking van mensen en leaving no-one behind. De focus ligt op het ontwikkelen van een nieuw zicht op en  nieuwe acties waarbij samenleving, economie en governance een belangrijke rol spelen.

Understanding Society - Tilburg University

Programmaleider

Programmamanager & Contact