Impact program

Empowering the Resilient Society

Onze samenleving staat voor kwesties waarvan de gevolgen moeilijk te overzien zijn. Markten en economieën zijn wereldwijd met elkaar verbonden, digitale technologie speelt een steeds grotere rol, klimaatverandering doet haar invloed gelden en vergrijzing, ontgroening en migratie veranderen de samenstelling van de bevolking. Hoe kunnen we menswaardigheid, solidariteit en rechtvaardigheid blijven vormgeven?

Om de samenleving te versterken hebben we nieuwe vormen van politiek, bestuur en recht nodig, nieuwe vormen van werk en economie en aandacht voor de leefomgeving als het gaat om gezondheid, duurzaamheid, verkeer en veiligheid. Maar ook nieuwe vormen van moraliteit, ethiek, zingeving en sociale cohesie. Waar verschillen tussen mensen toenemen, is des te meer veerkracht nodig.

Understanding Society - Tilburg University

Impact in actie

Het Impactprogramma Empowering the Resilient Society verbindt wetenschap en samenleving rond diverse subthema's, waaronder Smart Cities, Human-Robot Interaction, Future of Youth, Social Economy, Klimaat en Energietransitie en Vergrijzing en pensioenen. Projecten als Brainport Smart District, de Brabant Robot Challenge, de Reshoring Connection, de Startersbeurs en het programma JOIN - Jongeren in een veerkrachtige samenleving, zijn daar voorbeelden van.

Programmaleider

Programmamanager & Contact