Center for Company Law

Onderwijs Competence Centre for Pension research (CCP)

De medewerkers van het CCP zijn betrokken in het onderwijs van verschillende (fiscale) Bachelor- en Masteropleidingen aan Tilburg Law School en Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University. Naast het doceren in verschillende (fiscale) vakken en scriptiebegeleiding, verzorgt het CCP onderstaande pensioengerelateerde onderwijsvormen.

Keuzevak ‘Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen’

Bastiaan Starink verzorgt samen met Jessica van den Heuvel-Warren in de Masters Fiscaal Recht en Fiscale Economie het keuzevak ‘Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen’.

Dit keuzevak richt zich op de belangrijkste pensioenonderwerpen in een nationaal en internationaal perspectief. Met een focus op actuele thema's en hun fiscale en juridische gevolgen, biedt deze cursus een eerste inzicht in de steeds veranderende pensioenwereld.

In het vak Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen komen de relevante regelingen voor toekomstvoorzieningen in de belastingwetgeving, burgerlijk recht, Pensioen- en spaarfondswet en toezichtwetgeving aan de orde. Daarbij wordt er ingegaan op het collectief pensioen vanuit het perspectief van pensioenfondsen en werkgevers.

Oudedagsvoorzieningen worden in de Europese context geplaatst. De pensioenontwikkelingen in andere EU-lidstaten en de kandidaat-lidstaten alsmede de Europese regelgeving staat daarbij centraal.

Meer informatie

  • Vakinformatie studiegids
  • Collegerooster
  • Canvas
International Studycourse on Pensions (ISoP)

Als aanvulling op het keuzevak biedt het CCP in samenwerking met Maastricht University haar studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan de International Studycourse on Pensions (ISoP). 

ISoP biedt een select aantal studenten de mogelijkheid om door middel van een internationale studiereis, met een intensief voortraject, op een unieke manier in aanraking te komen met internationale pensioenaspecten.

Doelstellingen ISoP

  • Studenten grondig kennis te laten nemen van de (fiscaal-)juridische aspecten van een buitenlands pensioenstelsel en daarmee de internationale blik op pensioenen te vergroten;
  • Studenten op een intensieve manier te betrekken bij de pensioensicussie op internationaal niveau;
  • Studenten de mogelijkheid te bieden internationale contacten te leggen;
  • De ontwikkeling van jong pensioentalent te stimuleren.

Inmiddels zijn onder andere de universiteitssteden Budapest, Porto, Lódz, Luxemburg, Wenen, Osnabrück, Kopenhagen en Stockholm bezocht. Ook de komende jaren wordt ISoP jaarlijks georganiseerd.

Scriptieprijs Pensioenen

Nederlands pensioentalent moet gestimuleerd worden, dat is de gedachte van PwC en het Competence Centre for Pension Research (CCP) bij het uitreiken van de Scriptieprijs Pensioenen.

Iedere Masterstudent met een fiscale en/of juridische Masteropleiding kan zijn Master Thesis insturen om kans te maken op deze prijs. Een wisselende vakjury van academici, politici en (pensioen)specialisten beoordeelt de ingezonden scripties en kiest hieruit één winnaar van de Scriptieprijs Pensioenen. Deze winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een feestelijke borrel en gaat naar huis met een mooi geldbedrag.

Heb jij je scriptie afgerond en wil jij kans maken op de Scriptieprijs Pensioenen? Stuur je scriptie in naar bastiaan.starink@nl.pwc.com.