Fiscal Institute Tilburg

Afstudeervarianten

In de BaMa-structuur hebben we te maken met zowel een bachelor- als een masterthesis. De studenten Fiscale Economie moeten zowel een bachelor- als een masterthesis schrijven

BaMa-structuur

Over de inhoud van de bachelorthesis wordt verwezen naar OSIRIS. De bachelorstudenten Fiscaal Recht hebben het Oefenhof als eindvak. Het Oefenhof bestaat uit het programma van de Oefenrechtbank en de uitwerking van een een bachelorwerkstuk (artikel 3, derde lid, Reglement bachelorwerkstuk). In wezen is dus het Oefenhof de bachelorthesis voor de studenten Fiscaal Recht. Zowel studenten Fiscaal Recht als Fiscale Economie schrijven een masterthesis. De mogelijke manieren waarop u deze thesis kunt vormgeven worden onderstaand nader toegelicht.

Varianten

1. Masterthesis of doctoraalscriptie als afstudeerwerkstuk
2: EUCOTAX Wintercourse
3: Onderzoeksstages op eigen initiatief ...
4: Verblijf aan buitenlandse universiteit
5: Het Antwerpen-project