LUCE

Annuleringsregeling Luce / CRC

Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. 

Bij langlopende leergangen en cursussen

Bij annulering worden kosten in rekening gebracht. Deze bedragen:

  • tot 30 dagen voor de start van de cursus 10 % van het cursusgeld;
  • tussen 30 en 15 dagen voor de start van de cursus 25 % van het totale cursusgeld;
  • en vanaf 15 dagen voor de start van de cursus 100 % van het totale cursusgeld.

Na de start van de cursus wordt geen restitutie meer verleend.

Bij symposia, studiedagen en (kortlopende) lezingencycli

Zodra u de schriftelijke bevestiging van uw deelname van ons hebt ontvangen, is betalingsverplichting ingegaan en wordt geen restitutie wordt verleend. Wel kan bij eventuele verhindering een andere persoon in uw plaats deelnemen.

Wij vragen hiervoor uw begrip.