News and events Tilburg University

AI in machine translations, de arbeidsmarkt en het onderwijs

Published: 29 maart 2021 Laatst bijgewerkt: 28 juli 2023

Op donderdag 18 maart 2021 vond de tweede editie van de TAISIG Talks plaats. TAISIG is de Tilburg University Artificial Intelligence Special Interest Group: een onderzoeksgemeenschap die zich inzet voor Artificial Intelligence (AI). Eva Vanmassenhove, Patricia Prüfer en Max Louwerse deelden hun inzichten.

That’s what she said

De eerste spreker van de avond, dr. Eva Vanmassenhove, is een expert in natuurlijke taalverwerking met focus op automatische vertaling. In haar lezing ging ze in op het probleem van algoritmische bias in automatische vertalingen van geslacht op basis van big data. Sommige natuurlijke talen, zoals het Bulgaars, gebruiken verschillende morfologische vormen om grammaticaal geslacht uit te drukken in bijvoeglijke naamwoorden, aanwijzende naamwoorden en werkwoorden, terwijl andere talen een zeer beperkt gebruik van linguïstisch geslacht zouden vertonen (bijv. het Engels). Vertalen van de tweede soort taal naar de eerste kan sociale vooroordelen versterken door gendervooringenomen output te produceren en kan ook leiden tot een verlies van linguïstische rijkdom. Een mogelijke oplossing ligt in de toevoeging van metadata-codering voor genderinformatie. Hopelijk kunnen we dan in de toekomst zeker weten of het was wat zij zei of wat hij zei.

Skill based job transitions

De tweede lezing werd gepresenteerd door dr. Patricia Prüfer, hoofd van de Data Science Unit bij CentERdata. Patricia doet samen met haar team onderzoek naar skill-based job transitions. Technologische vooruitgang in combinatie met de gevolgen van de COVID-19 pandemie heeft tot veel onzekerheid op de arbeidsmarkt geleid. Terwijl in sommige sectoren, zoals de horeca, de werkloosheid is gestegen, bloeien andere sectoren op en hebben zij behoefte aan gekwalificeerde werknemers. Om dit probleem op te lossen heeft Patricia's data science team een matching tool ontwikkeld die zoekt naar "good-fit" baanovergangen op basis van de gewenste skillset. Het goede nieuws is dat een bepaalde functie gemiddeld door 33 andere kan worden vervangen, waarvan bijna de helft een salarisverhoging inhoudt.

Ons onderwijs verbeteren

Professor Max Louwerse begon zijn lezing met de bekentenis dat hij al vele jaren worstelt met het traditionele onderwijssysteem. De grote vooruitgang die onze samenleving de afgelopen eeuwen heeft geboekt, heeft weinig veranderingen teweeggebracht in de manier waarop leerlingen in klaslokalen en daarbuiten over de hele wereld les krijgen. Een sprekend voorbeeld is de praktijk van het herlezen van teksten, het markeren en het maken van aantekeningen, ondanks het feit dat dit schadelijk kan zijn voor het leerproces, zoals door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. Max en zijn team zijn betrokken bij een aantal projecten waarbij het leerproces wordt omgevormd tot een gepersonaliseerde interactieve ervaring, ondersteund door intelligente tutoring systemen, virtual reality, serious gaming en machine learning. Een aantal van deze projecten vindt plaats in het DAF Technology Lab op de campus van Tilburg University, een geavanceerd mixed reality lab dat state-of-the-art apparatuur biedt voor zowel onderzoeks- als onderwijsdoeleinden.